• 4 okt

  2019

  7 tips voor een goed contract

  Een contract is een afspraak tussen partijen. Het is verstandig om zo’n afspraak op papier te zetten. Dan is voor iedereen duidelijk wat er is afgesproken en waarom. Het schriftelijke document fungeert zowel als geheugensteun als ook om risico’s te bepalen of voorkomen. 

  Toch zet niet iedereen de gemaakte afspraken op papier. Dat kost immers tijd en is niet altijd nodig. En als een contract wel aan het papier wordt toevertrouwd, ontbreekt het niet zelden aan aandacht voor een goede formulering, waardoor er alsnog conflicten ontstaan. 

  Hierbij geven wij je 7 tips voor een goed contract. 

  1. Op papier zetten

  Een contract is in de meeste gevallen vormvrij. Dat betekent dat je op elke manier een overeenkomst kan sluiten. Ook mondeling. Maar wat als je contractspartner de mondeling gemaakte afspraken ineens niet nakomt of als blijkt dat hij een heel ander idee heeft bij wat er is afgesproken. Dan is het handig als er een document is dat als bewijs of herinnering kan dienen. Met een goed geschreven contract voorkom je conflicten.

  2. De partijen benoemen 

  Je wilt weten met wie je de afspraken maakt. Daarom is het aan te raden om de betrokkenen bij een contract duidelijk en allemaal te benoemen. Alleen diegenen die in het contract staan vermeld en het ook ondertekend hebben, kunnen daaraan rechten ontlenen of aan de afspraken gehouden worden. Een contract kan niet zomaar iemand tot iets verplichten, ook niet als het een aanverwante onderneming is. 

  3. Aandacht geven aan het waarom

  De inleiding van een overeenkomst, ook wel considerans genoemd, is de beginpassage van het stuk waarin omschreven staat waarom partijen de afspraken met elkaar maken. Dit ‘waarom’ is belangrijk, omdat de bedoeling van de contractspartijen richting en kleur geeft aan de afspraken. Mocht er een conflict ontstaan, dan is dit deel van het contract belangrijk voor zowel de partijen zelf als voor de rechter. Het laat zien tegen welke achtergrond, met welke reden, met welk wensenlijstje in gedachten en in welke omstandigheden de afspraken werden gemaakt. 

  4. Een juiste naam geven 

  De titel van een overeenkomst geeft duidelijkheid over wat er is afgesproken of wat er bedoeld werd af te spreken. Het zegt iets over het soort overeenkomst dat partijen voor ogen stond en geeft daarmee een indicatie voor welke spelregels van toepassing zijn. De benaming van een contract is niet alleszeggend. Uiteindelijk is de inhoud van het contract en de manier waarop partijen uitvoering geven aan de samenwerking bepalend. Toch speelt de benaming wel een rol. Niet alleen als er een conflict ontstaat, maar juist ook op het moment dat je de afspraken maakt. Op dat moment is het goed om je bewust te zijn van de wettelijke regels die gelden en van de risico’s die je loopt en de kansen die je kunt benutten. 

  5. Alle afspraken vermelden

  Een goed contract geeft antwoord op de W en H vragen. Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Beschrijf aan de hand van deze vragen zo concreet en volledig mogelijk wat de afspraken zijn en vermijd het gebruik van moeilijke termen en vage begrippen, zoals ‘redelijk’ of ‘binnen afzienbare tijd’. Kijk uit met voorbeelden van een ander of met standaardcontracten of standaardbepalingen. Ze kunnen helpen om ideeën op te doen, maar het is jouw afspraak die je op papier wilt hebben. Niet die van een ander. 

  6. Scenario’s doordenken

  Hoe vervelend het ook is om te doemdenken, het helpt om problemen in de toekomst te voorkomen. Denk daarom in scenario’s, zowel positief als negatief. Wat als de afspraak te vroeg wordt nagekomen. Of als deze juist te laat wordt nagekomen. Wat als de afspraak maar voor de helft wordt nagekomen. Of als er iemand anders wordt ingeschakeld, terwijl dat niet de bedoeling was. Wat als het allemaal niet lukt of als een van de partijen niet meer wil. Wat als er iets misgaat in de omgeving? Wat als … 

  7. De ondertekening controleren

  Niet iedereen kan afspraken maken voor het bedrijf waar hij/zij werkt. Kijk bij het maken van afspraken met een organisatie of bedrijf altijd goed wie er bevoegd is om te vertegenwoordigen en tot welk bedrag. Iemand die geen tekenbevoegdheid of volmacht heeft, kan geen bindende afspraken maken. Het contract heeft in dat geval weinig waarde. 

  Conclusie. 

  Het opstellen of beoordelen van contracten vraagt om ervaring, kennis en kunde, commercieel inzicht en creativiteit. Daarvoor ben je bij ons aan het goede adres. Als wij je kunnen helpen, bel of mail dan via esther@doenlegal.nl of 0628090966. Wij vinden dat leuk om te doen!

  Als je meer over dit onderwerp wilt lezen, dan kun je ook onze eerdere artikelen lezen, bijvoorbeeld:

Klanten die Doen