• 27 okt

  2010

  aanpassen van Verticale Overeenkomsten

  Nieuwe Europese regelgeving vormt een reden om uw overeenkomsten met afnemers, leveranciers of franchisenemers aan te passen. Bovendien geeft zij u een excuus om al langer gewenste wijzigingen (zoals bijvoorbeeld internetverkopen) nu door te voeren. Wacht niet te lang.

  De afzet van producten gebeurt in een keten van ondernemers. De afspraken tussen deze ondernemers noemt men verticale overeenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan een leveringscontract, een distributieovereenkomst, een agentuurovereenkomst of een franchiseovereenkomst. De commerciële vrijheid van de partijen die betrokken zijn bij deze overeenkomst wordt beperkt door het mededingingsrecht. Het kartelverbod verbiedt iedere samenwerking tussen ondernemingen die de mededinging op de markt merkbaar beperkt.

  Overtreding van het kartelverbod kan tot hoge boetes leiden (met een maximum van 10% van de jaaromzet). In Nederland kunnen ook persoonlijke boetes worden opgelegd aan feitelijk leidinggevenden. Een overeenkomst gesloten in strijd met het kartelverbod is nietig. Het is daarom noodzakelijk om vooraf te toetsen of een commerciële afspraak tussen ondernemingen in de keten mededingingsrechtelijk is toegestaan.

  Er bestaan uitzonderingsmogelijkheden op het kartelverbod. Deze zijn vastgelegd in de zogenaamde groepsvrijstelling. Op 1 juni 2010 is er voor verticale overeenkomsten een nieuwe groepsvrijstelling in werking getreden. De voorgestelde aanpassingen zijn bedoeld om in te spelen op recente marktontwikkelingen, vooral de versterkte koopkracht van de grote detailhandelaars en de groei van de online verkoop. Verticale overeenkomsten die binnen de groepsvrijstelling vallen zijn automatisch vrijgesteld van het kartelverbod.

  Ondernemingen plegen in de regel hun contracten af te stemmen op de groepsvrijstelling, zodat zij geen risico lopen op schending van het kartelverbod. Het is om deze reden belangrijk om de wijzigingen per 1 juni 2010 te kennen en om zowel bestaande als nieuwe overeenkomsten in lijn met deze nieuwe groepsvrijstelling te brengen. Voor bestaande overeenkomsten kan dit tot 31 mei 2011. Overeenkomsten met een ingangsdatum na 1 juni 2010 moeten dienen gelijk aan de nieuwe groepsvrijstelling te voldoen.

  Een sprekend voorbeeld van een wijziging is de beperking in het gebruik van internet. Elke distributeur of franchisenemer moet het recht hebben om internet te gebruiken om producten te verkopen. Internetverkoop wordt gezien als een vorm van passieve verkoop. Deze vorm van verkoop mag alleen onder zeer strikte voorwaarden worden beperkt.

  Een ander sprekend voorbeeld heeft te maken met het berekenen van het marktaandeel. De oude groepsvrijstelling was van toepassing op overeenkomsten als het marktaandeel van de franchisegever minder dan 30% bedroeg. Nu mag ook de franchisenemer deze grens niet overschrijden. Bij de franchisenemer wordt gekeken naar de markt waarop de producten worden ingekocht.

  Het voert te ver om in dit bestek alle wijzigingen door te spreken. Belangrijk is dat de nieuwe Europese regelgeving een reden vormt om verticale overeenkomsten aan te passen. Bovendien geeft de wijziging ook een excuus om al langer gewenste wijzigingen nu door te voeren.

   

Klanten die Doen