• 11 jun

  2020

  Action kampt met leveringsproblemen

  Winkelketen Action heeft lege schappen door leveringsproblemen. De problemen zijn ontstaan doordat distributiecentra wekenlang hebben stilgelegen vanwege het coronavirus. Tegelijkertijd zijn leveringen uit China vertraagd, zo is in het FD te lezen. 

  leveringsproblemen

  Wat doe je als jouw leverancier het laat afweten? 

  Leveringsproblemen

  Als je producten verkoopt die je niet in eigen hand produceert, dan heb je te maken met een leverancier. Op die leverancier moet je kunnen rekenen. De producten die hij levert moeten goed zijn, maar ook op tijd geleverd worden. Je wilt niet net als Action een winkel hebben met vooral lege schappen. Dat is slecht voor je merkimago. 

  Wil je meer weten over het belang van jouw merkimago, lees dan via deze link mijn blog van 10 juni 2020 “Waar staat jouw merk voor”. 

  Wat kun je doen als de producten die jij hebt besteld niet op tijd worden geleverd en je met lege schappen zit net als Action? 

  Voor een deel kun je dit soort situaties voorkomen door duidelijke afspraken te maken. Een van de onderwerpen waarover je afspraken maakt is de levering. Wat is de levertermijn en datum, wie zorgt er voor het vervoer, wie betaalt het vervoer? Daarbij is het verstandig om direct ook af te spreken wat je kunt doen als de levertermijn of datum niet wordt gehaald. Hoelang moet je wachten, wanneer mag je de koop annuleren en wie betaalt jouw schade? 

  Algemene voorwaarden

  Veel bedrijven maken voor dit soort onderwerpen gebruik van algemene voorwaarden. Dat zijn de condities waaronder zaken wordt gedaan. Deze condities worden op papier gezet met als doel om vaker gebruikt te worden. De leverancier maakt gebruik van algemene leveringsvoorwaarden. Jij als inkopende partij kan algemene inkoopvoorwaarden gebruiken. Zelden gaan deze twee documenten goed samen. De belangen zijn immers vaak tegenstrijdig. In dat geval maak je over die vaak belangrijke onderwerpen aparte afspraken. Die leg je vast in een contract. 

  Het is in ieder geval belangrijk om te blijven praten. Wil je weten waarom, lees dan via deze link mijn blog van 13 maart 2020 “Blijf praten in tijden van Corona”. 

  Opschorten van betaling & in gebreke stellen

  Stel dat je geen duidelijke afspraken hebt gemaakt en dat contact met je leverancier niet meer mogelijk is. Wat dan? 

  Uiteraard is het in dat geval fijn als je de producten nog niet (volledig) betaald hebt. Dan kun je jouw betalingsverplichting opschorten, in ieder geval voor de periode dat de producten niet geleverd worden. Zodra ze wel geleverd worden, moet je alsnog betalen, maar onder inhouding van de geleden vertragingsschade. Een bijkomend voordeel van achteraf betalen en de betaling opschorten is dat je jouw geld niet kwijt bent als de producten nooit meer aankomen.

  Het is altijd belangrijk om de leverancier schriftelijk in gebreke te stellen. Dat wil zeggen dat je een brief/e-mail stuurt aan je leverancier waarin je duidelijk aangeeft welke verplichting hij in jouw ogen niet nakomt, wat hij moet doen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen en wanneer hij dat uiterlijk alsnog kan doen. Er moet sprake zijn van een redelijke termijn om alsnog na te komen. Pas na verloop van die termijn is de leverancier in verzuim en kun je schadevergoeding vorderen of de koop ontbinden. Dat is alleen anders als je een fatale termijn hebt afgesproken. Een fatale termijn is een exacte datum, verloopt die datum zonder dat de leverancier geleverd heeft, dan is hij meteen in verzuim. Een ingebrekestelling is in dat geval niet nodig. 

  Wil je meer lezen over levertermijnen, lees dan bijvoorbeeld via deze link het blog van mijn collega Jellien van 11 mei 2020 “Langere levertijd, informeer je klanten”

Klanten die Doen