• 3 mei

  2018

  Afgebroken onderhandelingen in franchiseverband

  Voordat een franchisegever en een franchisenemer een franchisecontract aangaan, onderhandelen zij over de inhoud en omvang van hun samenwerking. Meestal wordt dit gedaan onder geheimhouding en eindigt het traject met het tekenen van de nodige contracten.

  Soms komt het zover echter niet.

  Onderhandelende partijen zijn namelijk vrij om de onderhandelingen af te breken. Zij zijn niet gedwongen om daadwerkelijk zaken met elkaar te doen. Tenzij stoppen op grond van gerechtvaardigd vertrouwen of door andere omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn. Bovendien geldt dat onderhandelende partijen verplicht zijn hun gedrag ook door elkaars gerechtvaardigde belangen te laten bepalen.

  Foutieve marges

  Onlangs werd over de gevolgen van afgebroken onderhandelingen in franchiseverband in rechte geoordeeld.

  Het ging om onderhandelingen tussen een franchisegever in wijnspeciaalzaken en een beoogd franchisenemer. Die kwamen tot een voortijdig einde en de franchisenemer ging onder een eigen naam als wijnspeciaalzaak aan de slag. De geheimhouding mocht niet baten.

  Oorzaak van het besluit om te stoppen waren de door de franchisegever gepresenteerde margecijfers. Die weken af van eerder gepresenteerde cijfers, waardoor de franchisenemer de begroting niet rond kreeg.

  De franchisegever vond dat het de franchisenemer niet meer vrij stond om het traject dat partijen waren ingegaan, af te breken. De onderhandelingen waren al te ver gevorderd. De franchisenemer had zich al in de franchiseraad gepresenteerd en partijen hadden een geschikt pand gevonden. De franchisegever eiste daarom schadevergoeding.

  De franchisenemer was van mening dat je beter voortijdig kunt stoppen, dan doorgaan tot het verkeerd gaat.

  Oordeel van het gerechtshof

  Rechtbank en Gerechtshof waren het met de franchisenemer eens. Ook in franchiseland geldt ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’.

  De gewijzigde cijfers mochten aanleiding zijn om van voortzetting van de onderhandelingen en van het sluiten van de beoogde franchiseovereenkomst af te zien. Ook zonder aan de franchisegever een vergoeding aan te bieden voor de gemaakte kosten en bestede tijd.

  Daarbij speelt een rol dat een franchisenemer zich voor het exploiteren van zijn onderneming in een afhankelijke positie bevindt ten opzichte van zijn franchisegever. Daarom rust op de franchisegever een zorgplicht om ondersteuning en bijstand te verlenen aan de franchisenemer. Deze zorgplicht geldt ook in de precontractuele fase, zeker als de franchisegever een professionele partij is en de aspirant-franchisenemer een startende ondernemer die zich voor het eerst oriënteert op het ondernemerschap c.q. het franchisenemerschap.

  De franchisegever maakte ook bezwaar tegen het exploiteren van concurrerende wijnspeciaalzaak door de franchisenemer. Die zou daarmee onrechtmatig handelen en bovendiengebruikmaken van bedrijfsgevoelige informatie die aan franchisegever was onttrokken.

  Ook hierin ging het Gerechtshof niet mee en oordeelde dat de franchisegever eenvoudigweg heeft te accepteren dat zij geen alleenrecht heeft ter zake de verkoop van wijn en dat andere partijen dus in vrije concurrentie met haar kunnen treden.

  Conclusie

  Onderhandelende partijen zijn vrij om de onderhandelingen af te breken. Degene die dat niet wil, doet er verstandig aan daarover afspraken te maken of de ander voortijdig te binden. Ook het goed doordenken van geheimhoudingsverplichtingen of het zorgvuldig kiezen welke gegevens wel en welke niet te delen had problemen kunnen voorkomen.

  Heb jij vragen over franchise of over het afbreken van onderhandelingen? Mail dan Esther op esther@doenlegal.nl. Je kunt ook bellen op 06-28 0909 66. We kijken graag wat we voor jou kunnen DOEN.

   

Klanten die Doen