• 13 jun

  2009

  afnemers in financiele moeilijkheden

  Het aantal faillissementen is dit jaar fors gestegen en verbetering zit er voorlopig nog niet in, aldus de deskundigen. Het Financieele Dagblad schrijft op 26 mei jl. dat 2009 en 2010 recordjaren worden wat betreft het aantal faillissementen. Het gaat bovendien om faillissementen met relatief hoge schulden en dat zorgt voor problemen. Niet alleen bij de onderneming die failliet gaat, maar ook bij de schuldeisers van die onderneming. Hoe voorkomt u dat u in de situatie van die schuldeiser terecht komt?

  U kunt er uiteraard voor kiezen om alleen nog te leveren op voorschotbetaling of volgens het principe: “boter bij de vis”. Deze handelwijze baat u echter niet in geval van een bestendige handelsrelatie, waar de afspraken al langere tijd anders luiden. Denk bijvoorbeeld aan voorraadleveringen aan uw vaste afnemers. Bent u gehouden om die leveringen te verrichten als onzeker is of uw afnemer haar betalingsverplichting ten opzichte van u kan blijven nakomen? Of kunt u uw verplichtingen opschorten totdat u zeker weet dat uw afnemer u ook in deze tijden kan betalen? En is de beantwoording van deze vraag anders als er sprake is van een franchisenemer?

  De wet geeft u de mogelijkheid om ook in een dergelijk geval uw verplichtingen op te schorten als u tenminste de betalingsonmacht van uw afnemer nog niet kende ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. U voorkomt daarmee dat u een van de vele schuldeisers in een faillissement wordt. Maar u mag niet lichtzinnig van uw bevoegdheid tot opschorting gebruik maken; er moet een gegronde reden zijn voor uw actie. U zult zich bovendien moeten gedragen naar eisen van redelijkheid en billijkheid, wat ondermeer betekent dat u uw afnemer moet melden waarom u precies uw verplichtingen opschort. Ook het soort relatie kan meebrengen dat u uw opschortingsrecht niet kunt uitoefenen. Van dit laatste zou in de relatie tussen een franchisegever en een franchisegever sprake kunnen zijn.

  Partijen kunnen in een contract afwijken van de wettelijke bepalingen voor opschorting. Dit biedt kansen en bedreigingen. Mocht u overwegen om van uw wettelijke bevoegdheid gebruik te maken, kijk dan in ieder geval ook even in de overeenkomst of deze bevoegdheid niet is beperkt of uitgesloten.

Klanten die Doen