• 15 nov

    2021

    Artikel: Goodwillvergoeding bij einde franchiseovereenkomst

    Op 1 janauri 2021 is de Wet franchise in werking getreden. Eén van de wetsartikelen die de franchisenemer meer bescherming biedt bij het einde van de franchiserelatie is artikel 7:920 lid 1 BW. In deze bepaling worden verplich- tingen opgelegd aan de franchisegever met betrekking tot het onderwerp vergoeding van goodwill bij beëindiging van de franchiseovereenkomst.

    Esther en Debbie schreven een artikel voor het tijdschrift Franchise & Recht informatiebron over de nieuwe bepaling. In het artikel wordt toegelicht hoe de situatie voor 1 januari 2021 was of hieruit een specifieke noodzaak bleek om een bepaling te introduceren, wat goodwill eigenlijk is en hoe de goodwillbepaling luidt zoals deze nu in de wet is opgenomen.  

Klanten die Doen