• 16 sep

  2019

  Auteursrecht op Design in heel Europa

  Samenloop auteursrecht en modellenrecht

  Een design kun je grofweg op twee manieren beschermen; namelijk met een beroep het modellenrecht of met een beroep op het auteursrecht. Een belangrijk verschil tussen deze twee regimes was altijd dat het modellenrecht het design in heel Europa beschermt. Dit in tegenstelling tot het auteursrecht. Dat verschil werd echter gecompenseerd door het feit dat het auteursrecht ten opzichte van het modellenrecht veel langer duurt. Ook komt het auteursrecht veel eenvoudiger tot stand.

  Europese Hof

  Op 12 september heeft het Europese Hof van Justitie in zijn Cofomel-arrest beslist dat het auteursrecht op een design echter óók in heel Europa geldig is. Dat betekent concreet dat een auteursrechthebbende op een design voor een Nederlandse rechter een verbod kan afdwingen dat in de gehele Europese Unie geldt.

  Criterium

  Om voor auteursrechtelijke bescherming van een design in aanmerking te komen bepaalt het Hof dat je moet bewijzen dat sprake is van:

  een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming ervan’.

  Het is in dat kader onvoldoende dat het design (‘slechts’) ‘een eigen, vanuit esthetisch oogpunt opvallend visueel effect opwekt’. Het Hof zegt daarover:

  ‘De bescherming van het auteursrecht, waarvan de duur aanzienlijk langer is [dan die van het modellenrecht], is […] voorbehouden aan voorwerpen die het verdienen om als werk te worden gekwalificeerd’.

  Conclusie

  Deze uitspraak is een mooie opsteker voor eigenaren van designs. Zij kunnen hiermee met één procedure een verbod verkrijgen tegen imitaties dat geldig is in heel Europa. Zij moeten dan wel de nationale rechter overtuigen dat hun design bescherming verdient.

  Voor meer informatie over het beschermen van designs klik hier of bel met Bert-Jan op 06-28090955

Klanten die Doen