• 9 nov

  2017

  De auteursrechten op het dagboek van Anne Frank

  Op 11 november gaat het toneelstuk ‘Achter het Huis’  in première. Dit toneelstuk is gebaseerd op het dagboek van Anne Frank. Als het aan Het Anne Frank Fonds ligt, wordt daar een stokje voor gestoken. Het Anne Frank Fonds is auteursrechthebbende op de werken van Anne Frank en vindt dat het toneelstuk inbreuk maakt op haar auteursrechten. Zij dreigt daarom met een kort geding tegen de producent van het toneelstuk.

  De producent van het toneelstuk zegt in de Volkskrant dat de auteursrechten 70 jaar na het overlijden van Anne Frank zijn vervallen zodat hij geen toestemming had hoeven vragen voor het gebruik en de bewerking van het dagboek.

  Heeft de producent gelijk?

  Verval auteursrecht

  Op dit moment zegt de Auteurswet dat de auteursrechten op een werk 70 jaar na het overlijden van de maker vervallen. Anne Frank is overleden in 1945. Dat zou betekenen dat de auteursrechten op haar dagboek op 1 januari 2016 zijn vervallen. De producent heeft dan gelijk.

  Maar natuurlijk is er altijd een regel die de uitzondering bevestigt; ook in dit geval.

  Tot 1995 gold er namelijk in plaats van 70 jaar een beschermingsduur van 50 jaar. Bovendien stond er in de wet toen nog een speciale regel voor werken die pas na het overlijden van de maker werden gepubliceerd. Het auteursrecht op die werken verviel pas 50 jaar na de eerste openbaarmaking van het werk. Dat zou in het uiterste geval kunnen betekenen dat auteursrechten op een werk pas na het verloop van 100 jaar zouden vervallen. Deze speciale regel bestaat nu niet meer.

  Voor werken die zowel onder de oude regel (50 + 50 jaar) als de nieuwe regel (70 jaar) vallen, heeft de wetgever een overgangsregeling vastgesteld. Die overgangsregeling bepaalt dat de nieuwe regel de beschermingsduur die al liep onder de oude regel niet kan verkorten.

  Het dagboek van Anne Frank

  Het is niet de eerste keer dat de auteursrechten op de werken van Anne Frank onderwerp van discussie zijn. In 2015 heeft de rechtbank Amsterdam zich ook gebogen over deze kwestie.

  In 1947 heeft Otto Frank, de vader van Anne, het boek ‘Het Achterhuis’ voor het eerst gepubliceerd. Dit boek is een weergave van een deel van de twee dagboeken die Anne Frank bijhield. Voor dit deel geldt dat de auteursrechten hierop door de nieuwe regel op 1 januari 2016 zijn vervallen omdat Anne in 1945 overleden is .

  In 1986 zijn de overige delen van het dagboek van Anne voor het eerst openbaar gemaakt. Door de overgangsregeling geldt voor deze delen dat de auteursrechten pas vervallen 50 jaar na 1 januari 1987 en dus op 1 januari 2037.

  Het toneelstuk

  Wat betekent dit nu voor het toneelstuk; heeft de producent gelijk?

  Op de website van de producent lees ik: “Achter het Huis is een toneelinterpretatie van haar dagboeken“. Of de producent met de dagboeken alleen ‘Het Achterhuis’ bedoelt, kan ik hieruit niet opmaken. Al doet de titel van het toneelstuk dat wel vermoeden. Als dat zo is, dan heeft de producent gelijk en zijn de auteursrechten hierop vervallen.

  Als het toneelstuk ook gebaseerd is op de overige delen van de dagboeken die pas in 1986 zijn gepubliceerd, dan klopt de uitspraak van de producent niet helemaal. In dat geval had de producent toestemming moeten hebben van het Anne Frank Fonds om het werk van Anne Frank te mogen gebruiken, in elk geval voor die delen waarvan de auteursrechten nog niet zijn vervallen.

   

Klanten die Doen