• 14 jan

  2015

  Ben je franchisegever of ook verhuurder?

   

  Als franchisegever mag je, zonder tussenkomst van de rechter, een franchiseovereenkomst ontbinden als jouw franchisenemer zijn verplichtingen niet nakomt.

  Als verhuurder mag je dat niet. Als een huurder zijn verplichtingen niet nakomt, moet de verhuurder het ontbinden van de overeenkomst aan een rechter overlaten. De huurder wordt beschermd.

  Bij de combinatie van franchise en huur, gelden de beide regels naast elkaar en moet de franchisegever voor het huurgedeelte de toestemming van een rechter hebben om te kunnen ontbinden.

  Wat is franchise?

  Franchise is het recht om tegen betaling een zaak volgens een uniforme werkwijze en met gebruik van een handelsnaam of merk te exploiteren. Op die manier worden winkelformules in franchise gegeven, maar ook autowasstraten.

  Franchise en verhuur

  Vaak is die wasstraat, het gebouw en de installatie het eigendom van de franchisegever. De franchisenemer mag die tegen betaling gebruiken voor zijn exploitatie. De wasstraat wordt daardoor gehuurd. Dat is bij franchise van winkelformules ook vaak het geval. De franchisenemer huurt het pand waarin de onderneming wordt geƫxploiteerd van de franchisegever.

  De formule-eigenaar is daardoor niet alleen franchisegever, maar ook verhuurder. De franchisenemer wordt beschermd als huurder.

  De naam is … !

  De naam die de overeenkomst draagt is niet bepalend. De inhoud van de overeenkomst wel, zelfs als daarbij niet gedacht is aan het huurkarakter.

  In een recent geschil over de franchise van een wasstraat, vond de rechter dat de franchisegever zijn wasstraat niet zelf in gebruik had mogen nemen zonder rechterlijke tussenkomst. Hij had de overeenkomst niet zelf mogen ontbinden; dat is in strijd met het huurrecht.

  Ondanks de enorme achterstand in betalen, moet de franchisegever de wasstraat ter beschikking stellen aan de franchisenemer.

Klanten die Doen