• 14 sep

  2018

  Bescherm je idee

  Bijna wekelijks hebben we ermee te maken. Iemand heeft een concept bedacht of goed idee en wil dat graag beschermen. Aan ons de vraag: hoe doe ik dat?

  Idee gejat!?

  Afgelopen week zei Maxim Hartman in de PowNed docuserie ‘Meer Voor Vrouwen’: “Dat format heb je van mij gejat, je hoort nog wel van mijn advocaat!”. Maxim had het in dit geval over een tv format dat hij eerder had bedacht en dat in 2014 werd uitgezonden: ‘Nog Meer Voor Mannen’. Dit programma ging over het helpen van mannen om hun plaats weer te heroveren in de samenleving. In de PowNed docuserie ‘Meer Voor Vrouwen’ gaan de presentatrices op zoek naar de positie van de vrouw anno 2018. Maxim maakte in dit geval een grapje, maar de vraag is: had zijn advocaat iets kunnen doen tegen het ‘jatten’ van het idee.

  Auteursrechten

  Vaak is de gedachte dat een idee niet nageaapt mag worden vanwege auteursrechten die erop zouden rusten. De Auteurswet zegt dat een auteursrecht op een werk ontstaat als het werk een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent dat er sprake moet zijn van eigen creatieve keuzes van de maker.

  Het idee voor een format of concept an sich, wordt niet beschermd door het auteursrecht. Pas als het voldoende concreet is uitgewerkt, komt het in aanmerking voor bescherming van het auteursrecht. Een format voor een tv-programma kan op honderden verschillende manieren worden uitgewerkt. Met andere woorden, de maker heeft veel mogelijkheden om zijn eigen creatieve keuzes te maken. Denk bijvoorbeeld aan: de begintune, de presentator, de kleur van het podium, de belichting, en ga zo maar door. De uitwerking voorkomt overigens niet dat een derde met het idee aan de haal gaat. Dat mag; zolang maar niet alles van het idee 1 op 1 wordt gekopieerd.

  Dat verklaart waarom er bijvoorbeeld zoveel (zang)talentenprogramma’s op tv zijn die op elkaar lijken. Dat mag, want de concrete invulling van de programma’s is allemaal net iets anders. Dat betekent ook dat de PowNed docuserie ‘Meer Voor Vrouwen’ geen inbreuk maakt op auteursrechten van Maxim Hartman. Het idee voor het programma is wellicht van hem overgenomen; de concrete invulling van het programma is anders.

  Tips beschermen

  Omdat er op een idee in beginsel geen auteursrechten rusten, zul je het op een andere manier moeten beschermen.

  Om je idee te beschermen, is het aan te raden om het geheim te houden zolang het niet concreet is uitgewerkt. Als je voor de uitwerking ervan de hulp van derden nodig hebt, of als je een nog niet uitgewerkt idee gaat pitchen, kun je geheimhouding afspreken. Aan het overtreden van de geheimhouding kun je een boete koppelen. Hoewel een geheimhoudingsafspraak geen absolute garantie is, zou je hiermee kunnen voorkomen dat een derde er met jouw idee vandoor gaat voordat het concreet is uitgewerkt.

  Auteursrechten op de concrete uitwerking ontstaan automatisch door de creatie ervan. Hiervoor bestaat geen formele registratie zoals bij merkrechten. Daardoor kan er een conflict ontstaan over wie de eerste was die het idee had. Het is daarom belangrijk om vast te leggen op welke datum je het idee hebt bedacht en uitgewerkt, zodat je bij een conflict kunt aantonen dat jij de eerste was.

  Wil je hier meer over weten of wil je advies over het vastleggen van geheimhoudingsafspraken? Neem dan contact op met Bert-Jan van den Akker: 06-28090955 / akker@doenlegal.nl

Klanten die Doen