• 19 sep

  2019

  Consumenten, abonnementen en regels? Museumkaart en CJP wisten het even niet meer…

  Hoe zit het ook alweer met de regels op het gebied van abonnementen voor consumenten? Mag je als ondernemer een overeenkomst automatisch verlengen? Doe je dat dan ieder jaar of verleng je voor onbepaalde tijd? En welke opzegtermijnen mag of moet je dan hanteren?

  Oeps foutje…

  Museumkaart en CJP wisten even niet meer wat de regels waren. Dat was de ACM (Autoriteit Consument en Markt) ook opgevallen. Daarom heeft de ACM de twee partijen een handje geholpen. En niet door boetes op te leggen maar gewoon door de partijen aan te spreken, het probleem voor te leggen en te melden dat het moest worden opgelost.

  Museumkaart en CJP sloten abonnementen met consumenten af voor 1 jaar. Na dat jaar werden de abonnementen automatisch verlengd met weer een jaar en was het niet mogelijk het abonnement tussentijds op te zeggen maar alleen tegen het einde van het nieuwe contractjaar. Dat is in strijd met de wet.

  En zo gaat het wel goed

  Inmiddels hebben Museumkaart en CJP hun werkwijze veranderd. Museumkaart biedt nu abonnementen aan met een looptijd van 1 jaar. Na dat jaar verlengt Museumkaart het abonnement niet meer stilzwijgend. De kaarthouders ontvangen aan het einde van hun abonnement een bericht dat hun abonnement afloopt en doet de kaarthouder niets, dan eindigt het abonnement. Wil de kaarthouder graag zijn abonnement behouden, dan kan opnieuw een abonnement voor 1 jaar worden aangegaan.

  CJP doet het anders. Ook zij gaat een overeenkomst voor 1 jaar aan met de consument maar bij CJP wordt het abonnement vervolgens nog wel stilzwijgend verlengd (dit is ook vermeld in de voorwaarden van CJP). De consument heeft wel de mogelijkheid om op ieder moment de overeenkomst te beëindigen (na het eerste jaar dan). Het enige waar de consument rekening mee moet houden is de opzegtermijn van 1 maand. CJP incasseert het jaarbedrag aan het begin van het contractjaar. Als de consument opzegt, wordt het te veel betaalde lidmaatschapsgeld naar rato van het al betaalde bedrag terugbetaald.

  Conclusie

  Een abonnement met een consument mag automatisch worden verlengd. Of de verlenging nu voor bepaalde of voor onbepaalde tijd is. De consument heeft dan wel het recht om de overeenkomst (op ieder moment) te beëindigen. De maximale opzegtermijn die mag worden gehanteerd is 1 maand. Stel dat het abonnementsgeld aan het begin van een periode is betaald, zorg dan dat de abonnementhouder het teveel betaalde terugkrijgt.

  Voor meer informatie over de regels die gelden voor consumenten en abonnementen, stuur een mail naar janneke@doenlegal.nl of bel met Janneke op 06-24 81 06 29.

Klanten die Doen