• 13 mrt

  2020

  Blijf praten in tijden van corona

  Corona houdt huis in heel de wereld. Dat heeft ook gevolgen voor de economie en mogelijk ook voor jou als ondernemer. Heb jij te maken met handelscontracten, met commerciële afspraken die je noodgedwongen niet kunt nakomen. Moet je een bijeenkomst of een koopcontract annuleren?

  Corona kan tot juridische aansprakelijkheid leiden. Wat kun jij als ondernemer doen? 

  corona

  Overmacht

  Als jouw leverancier zijn producten niet levert als gevolg van corona of als jij je eigen verplichtingen niet kunt nakomen, dan is het goed om te weten of je een beroep kunt doen op overmacht. Overmacht is een juridisch begrip dat duidt op een tekortkoming die jou niet toe te rekenen is. Bij een geslaagd beroep op overmacht bent je niet aansprakelijk.

  Om te weten of je een beroep op overmacht kunt doen, is van belang wat je hebt afgesproken. Begin dus bij het lezen van je contract. Wat staat daarin. Wat staat er in de algemene voorwaarden? Meestal is er een artikel te vinden waarin staat welke situaties kwalificeren als overmacht en wat de gevolgen van die kwalificatie zijn. Partijen bij een overeenkomst kunnen namelijk zelf bepalen wanneer iets overmacht opleveren en wanneer niet. 

  Vaak worden bijvoorbeeld stakingen, het weer, oorlogen of maatregelen door de overheid bestempeld als overmacht. Soms wordt er gekozen voor een meer algemene omschrijving, zoals: ‘alle van buiten komende oorzaken waarop partijen geen invloed hebben’. Of corona onder zo’n algemene clausule valt is geen uitgemaakte zaak. Het is wel goed verdedigbaar. 

  De gevolgen van overmacht zijn ook afhankelijk van wat je hebt afgesproken. Het kan zijn dat overmacht de optie geeft om het contract te beëindigen of dat je jouw verplichtingen mag uitstellen. Ook kan het zijn dat overmacht leidt tot een verval van aansprakelijkheid. 

  Wat kun je doen. 

  Controleer als eerste je eigen contracten en eventuele algemene voorwaarden. Breng in kaart welke mogelijkheden je hebt om afspraken af te zeggen of uit te stellen. Kijk naar de bescherming die het contract biedt tegen een leverancier die niet nakomt. Corona kan grote gevolgen hebben voor je bedrijf. Hoe eerder je die mogelijkheden in beeld hebt hoe beter je daarop kunt inspelen. 

  Geen afspraken over overmacht? 

  Als je geen afspraken kunt vinden over virussen, epidemieën, ed., dan geldt het toepasselijke recht. Dat kan de Nederlandse wet zijn, maar het kan ook het recht van het land van je klant of leverancier zijn. 

  Wat zegt de wet

  In Nederland hangt de vraag of sprake is van overmacht af van alle omstandigheden van het geval. Dat verschilt dus per keer. Daarbij kan een rol spelen of er alternatieve manieren zijn om alsnog de afspraken na te komen. Ook speelt een rol of beide partijen alles gedaan hebben om de schade te beperken. 

  Onvoorziene omstandigheden

  Naast een beroep op overmacht kun je ook een beroep doen op onvoorziene omstandigheden. Dat zijn omstandigheden die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet voorzien zijn en van zodanige aard zijn dat een ongewijzigde instandhouding van de gemaakte afspraken in redelijkheid niet verwacht mag worden. 

  Dat klinkt als 100% passend bij de situatie van corona. Toch wordt een contract slechts bij hoge uitzondering wegens onvoorziene omstandigheden aangetast. Of dat in jouw situatie het geval is, hangt weer af van alle omstandigheden. 

  Blijf praten

  Het is hoe dan ook belangrijk om in contact te blijven met je leveranciers en klanten. Overleg is een eerste vereiste voor een beroep op overmacht. Ook vanuit de plicht om schade te beperken is het noodzakelijk om samen naar een oplossing te zoeken. Neem dus ook het overleg met je handelspartners serieus.

  Wil je meer weten over wat de gevolgen van corona voor jouw specifieke situatie zijn, dan helpen wij graag. Neem gerust contact op. Esther is te bereiken via 06-28090966 of esther@doenlegal.nl. 

  Wil je meer weten over het beëindigen van een contract, dan kun je dit blog lezen: Het beëindigen van een overeenkomst, hoe doe je dat?

  Heb je wel een contract, maar is het document niet ondertekend. Lees dan hier wat de gevolgen daarvan zijn: Contract zonder handtekening

Klanten die Doen