• 24 jul

  2020

  De goede opdrachtnemer

  De goede opdrachtnemer. Het zou de titel kunnen zijn van een modern sprookje. Maar sprookjes lopen meestal goed af. En deze kwestie liep voor de betreffende opdrachtnemer niet goed af. Hij werd namelijk in het ongelijk gesteld in een kort geding-procedure die draaide om de vraag of hij zich als goed opdrachtnemer had gedragen. De rechtbank Oost-Brabant oordeelde dat dat niet het geval was. In haar uitspraak geeft de rechtbank uitleg aan wat een ‘goed opdrachtnemer’ is. Volgens de rechtbank kunnen ook kerncompetenties als eerlijkheid, betrouwbaarheid en integriteit een een wezenlijk onderdeel uitmaken van de verplichting om zich als goed opdrachtnemer te gedragen.

  De casus: wel of geen goede opdrachtnemer?

  Opdrachtgever richt zich (met haar vier dochterondernemingen) op werkzaamheden in de accountancy (advies) branche. Opdrachtnemer (hierna: “meneer X“) was aangetrokken om op termijn Equality Partner te worden bij Opdrachtgever. De benoeming tot Equality Partner werd nog even uitgesteld, omdat er een strafzaak tegen meneer X liep vanwege een fiscale kwestie met betrekking tot de belastingaangifte van het (eerdere) bedrijf van meneer X. Maar in de tussentijd kon hij op basis van een overeenkomst van opdracht vast aan de slag. Meneer X had de strafkwestie overigens netjes zelf gemeld.

  Voorafgaand aan en gedurende de overeenkomst van opdracht was duidelijk dat opdrachtgever integriteit hoog in het vaandel had staan. Zo moest meneer X o.a. een vragenlijst voor een interne betrouwbaarheidstoets invullen. Ook is hem meerdere malen gevraagd of hij betrokken was bij andere kwesties, claims en/of tuchtzaken. Meneer X antwoordde steevast “nee” op deze vragen. En vermeldde dus niet dat er óók een procedure tegen hem liep vanwege een verzekeringskwestie. In deze procedure werd hem verweten dat hij de verzekeraar opzettelijk had misleid over zijn arbeidsongeschiktheid en zodoende ten onrechte geld had geïncasseerd van de verzekeraar.

  Ontbinding van de overeenkomst

  Op enig moment kwam opdrachtgever hierachter. Ze ontbond de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang, omdat zij vond dat meneer X tekortgeschoten was in de nakoming van een wezenlijke verplichting van die overeenkomst, namelijk de afspraak: “Opdrachtnemer zal de werkzaamheden met de vereiste bekwaamheid en zorgvuldigheid en overigens als een goed opdrachtnemer verrichten.

  Meneer X vond echter dat hij zijn werk goed deed. Volgens hem was er helemaal geen sprake van een toerekenbare tekortkoming die een onmiddellijk ontbinding rechtvaardigde. Volgens meneer X had opdrachtgever de overeenkomst wel kunnen opzeggen, maar dan had hij nog recht op een bedrag van €116.720,- exclusief btw over de (afgesproken) opzegtermijn van 3 maanden. Omdat opdrachtgever en meneer X het niet met elkaar eens werden, startte meneer X een procedure. Hij wilde in rechte zijn gelijk halen.

  De goede opdrachtnemer volgens de rechtbank

  Maar in de procedure krijgt hij het deksel op zijn neus. De rechtbank oordeelt dat bij een redelijke uitleg van het begrip ‘goed opdrachtnemer’, de aard van de onderneming waarbinnen meneer X werkzaam was en ook de professionele achtergrond en historie van meneer X als accountant, een rol spelen. De rechtbank vindt dat opdrachtgever van meneer X mocht verwachten dat hij van onbesproken en onberispelijk gedrag was. En dat hij beschikt over kerncompetenties als integriteit, betrouwbaarheid en eerlijkheid.

  De rechtbank voegt daaraan toe dat het niet nodig was deze eigenschappen c.q. competenties expliciet in het contract op te nemen als prestatienorm. Ze mogen worden verondersteld bij professionals zoals meneer X. Zeker gelet op het feit dat meneer X in aanmerking wilde komen voor een functie als Equality Partner. Volgens de rechtbank gelden de maatschappelijke verwachtingen aangaande de eisen van morele onberispelijkheid voor dergelijke beroepsgroepen 24/7, thuis en op het werk.

  Hij zweeg, maar had moeten spreken

  Meneer X zweeg volgens de rechtbank “waar hij had moeten spreken”. Ook beantwoordde hij vragen over integriteit en betrouwbaarheid niet naar waarheid. Daarmee handelde hij in strijd met de verplichting zich als een goed opdrachtnemer te gedragen.

  De rechtbank zegt dus eigenlijk: Opdrachtgever, je hebt weliswaar niet expliciet opgeschreven dat meneer X integer en betrouwbaar moet zijn, maar het is overduidelijk dat je dat in de gegeven omstandigheden (terecht) bedoelde. En daarom mag je ontbinden.

  Gevolgen voor meneer X

  Voor meneer X betekent deze uitspraak dat de overeenkomst is beëindigd en ook dat hij geen geld tegoed heeft van opdrachtgever. Sterker nog: hij is veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van opdrachtgever en daarmee heeft opdrachtgever een bedrag van hem tegoed. Wat mij betreft volkomen terecht. Eerlijk duurt nu eenmaal het langst en boontje komt om zijn loontje.

  Tot slot

  In dit blog gebruik ik een aantal juridisch termen waaronder ‘opzegging’ en ‘ontbinding’. Hoewel in beide situaties het doel is de overeenkomst te beëindigen, zijn het wezenlijk andere dingen. En gelden er andere voorwaarden. Esther schreef eerder een blog over het beëindigen van overeenkomsten. Als je het wilt lezen, klik dan hier.

  Als je vragen hebt over het beëindigen van een overeenkomst of juist het aangaan daarvan, kun je Esther of Judith natuurlijk altijd even mailen of bellen. We denken graag met je mee. Esther is bereikbaar via esther@doenlegal.nl|06 06 28 09 09 66 en Judith via judith@doenlegal.nl|06 29 03 06 15.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Klanten die Doen