• 5 nov

  2015

  De redelijke verhouding tussen franchisegever en franchisenemers

  In het FD van 28 oktober jl. staat, dat de recente conflicten tussen winkelketens en de verbonden winkeliers worden veroorzaakt door een scheve machtsverhouding. Het verschil in macht tussen franchisegever en franchisenemers is aanwezig, maar veroorzaakt niet de conflicten.

  Het is een gebrek aan inlevingsvermogen van de betrokkenen waardoor conflicten ontstaan.

  Het eigendomsrecht

  De franchisegever geeft zijn formule in gebruik aan franchisenemers en behoudt het vermogen om te beschikken over zijn eigendom. Hij blijft het recht hebben om ten aanzien van zijn eigendom naar eigen goeddunken te handelen. De franchisenemer heeft zich als gebruiker van het eigendom van de franchisegever aan diens spelregels en voorwaarden voor gebruik te houden.

  Hoe graag partijen ook op basis van gelijkwaardigheid willen samenwerken, ten aanzien van (het eigendom van) de formule zijn ze niet gelijk.

  Betalingsachterstanden

  In een aantal van de recente conflicten hadden de franchisenemers een betalingsachterstand bij hun franchisegever, waardoor de franchisegever besloot niet langer te leveren. Ik schreef daar eerder al over in dit blog.

  Er wordt wel gezegd dat een franchisegever bij betalingsachterstanden de levering aan zijn franchisenemers niet zou mogen stoppen, omdat dit strijdig zou zijn met zijn leveringsplicht en met de samenwerkingsgedachte binnen een franchiseketen en met de zorgplicht van een franchisegever.

  Die opvatting past niet bij het recht van de eigenaar om naar eigen goeddunken te mogen handelen.

  Wat bovendien over het hoofd wordt gezien, is dat het leveren van goederen op krediet onverplicht is. Als die faciliteit te duur en te risicovol wordt, mag de franchisegever in het belang van zijn eigendom actie ondernemen. Uiteraard moet hij daarbij ook aan de belangen van de franchisenemer denken. Hij moet redelijk en zorgvuldig handelen.

  Wat de recente conflicten laten zien, is niet zozeer dat de machtsverhoudingen scheef zijn, maar dat niet alle partijen altijd redelijk of zorgvuldig handelen. Vaak is het geen onwil, maar zijn partijen eenvoudigweg niet in staat om elkaars belangen te zien, begrijpen of om daarmee rekening te houden.

Klanten die Doen