• 11 jul

  2016

  De strijd van Ivanka Trump: een gelopen race of toch inbreuk?

  Terwijl Donald Trump zich midden in de verkiezingsstrijd om het presidentschap van de Verenigde Staten bevindt, heeft zijn dochter Ivanka Trump hele andere dingen aan haar hoofd. Op 26 juni jl. verscheen in de Volkskrant een artikel over de rechtszaak die het Italiaanse merk Aquazurra in New York tegen Trump is gestart. De reden hiervan is dat Aquazurra Trump ervan beschuldigt haar schoen Wild Thing te hebben nagemaakt.

  Als een ontwerper iets soortgelijks in Nederland zou overkomen, dan zou hij zich erop kunnen beroepen dat er sprake is van een inbreuk op de aan hem toekomende intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteursrecht.

  Auteursrechten

  Een auteursrecht op een werk, zoals een schoen, ontstaat als de schoen een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent dat het werk niet ontleend mag zijn aan het werk van een ander en dat er dus sprake moet zijn van eigen creatieve keuzes. Als de schoen hieraan voldoet, ontstaat er, zonder dat jij als ontwerper hier verder iets voor hoeft te doen, een auteursrecht op de schoen.

  Zoals ik ook al schreef in mijn blog van 1 juni, geven auteursrechten in beginsel de maker, en dus jou als ontwerper, van een werk het uitsluitende recht om het werk openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te wijzigen. Onder het verveelvoudigen van het werk wordt mede verstaan het bewerken of nabootsen van een werk.

  Als er door een ander een schoen op de markt gebracht wordt die heel erg lijkt op de schoen van jouw ontwerp, zoals in het geval van Aquazurra en Trump, dan kan er sprake zijn van nabootsen en dus van een inbreuk op jouw auteursrechten.

  Bij de beoordeling of de nagebootste schoen daadwerkelijk inbreuk maakt op jouw auteursrechten, wordt er gekeken naar de totaalindruk. Er is pas sprake van een inbreuk op jouw auteursrechten als de totaalindruk van de nagebootste schoen wordt veroorzaakt doordat er veel auteursrechtelijk beschermde en kenmerkende elementen terugkomen in de nagebootste schoen.

  De schoen

  Wat denk jij: als de zaak tussen Aquazurra en Trump zich in Nederland had afgespeeld, zou er dan sprake zijn van een inbreuk op de auteursrechten van Aquazurra of is het een gelopen race voor Trump?

  Oordeel zelf:

  Links Wild Thing-hakken à 710 euro per paar. Rechts de 'namaakstiletto' van Ivanka Trump voor 130 euro.

  Links de schoen van Aquazurra. Rechts de schoen van Trump.

  Heb jij ook te maken met een namaak product van jouw werk? Laat het me weten, dan kijken we wat de mogelijkheden zijn om hier iets tegen te doen.

Klanten die Doen