Disclaimer doen Legal

Disclaimer

E-mail
Je kunt ons uiteraard bereiken via de telefoon, de gewone post, maar ook
via de e-mail. Door vertrouwelijke informatie zonder encryptie via de e-mail naar ons
te versturen, accepteer je het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

Geen garanties
DOEN Legal biedt de informatie op deze website aan als een dienst
voor degene die het wil lezen. De informatie kan niet worden gezien als juridisch
advies. Wij zijn ook niet verplicht om de website actueel te houden.

Natuurlijk is dat wel ons streven en nemen wij wel de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het opstellen van de informatie op deze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle informatie altijd volledig of juist. Wij garanderen ook niet dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie voor iedereen geschikt is.

Als je, naar aanleiding van de informatie op de website vragen hebt of tot actie wilt
overgaan, neem dan eerst vrijblijvend contact op met DOEN Legal.

Geen aansprakelijkheid
DOEN Legal is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van
welke aard ook, die ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie
op de) website.

Hyperlinks
Als DOEN Legal verwijst naar websites die door derden worden
geƫxploiteerd, geeft DOEN Legal geen garantie met betrekking tot de juistheid of
volledigheid van de informatie op deze websites.