• 19 okt

  2015

  Disruption in franchise

  Instagram Post

   

  Ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De levenscyclus van producten en diensten wordt korter en de concurrentie heviger. Het gevolg is prachtige nieuwe initiatieven van start-ups, maar ook het einde van gevestigde en gewaardeerde bedrijven.

  Hoe kan een franchiseorganisatie die ontwikkeling de baas blijven?

  Ondernemers hebben intrinsiek de passie en de drive om waarde toe te voegen aan de wereld. Zij kunnen als geen ander vanuit het niets iets creëren. De levensduur van die ideeën is steeds korter, waardoor ook aanpassingsvermogen nodig is. Hoe flexibeler de organisatie is, hoe beter zij mee kan komen met de snel veranderende wereld.

  Franchiseketens zouden met hun bovengemiddelde aandeel ondernemerschap als geen ander in staat moeten zijn om innovatieve nieuwkomers voor te blijven.

  Naast ondernemerschap is wendbaarheid een vereiste; het vermogen om de keten aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid en de motivatie om te doen wat nodig is. Vergaand innoveren vereist immers dat bestaande spelregels overboord gegooid worden. Alleen op die manier is er ruimte om een nieuwe markt te creëren.

  Waar autonoom opererende bedrijven het in eigen hand hebben om spelregels rigoureus te wijzigen, heeft een franchisegever het akkoord van zijn franchisenemers nodig. Autonome bedrijven zijn in dat opzicht flexibeler dan de meeste franchiseorganisaties.

  Uit het toenemende aantal artikelen in de media blijkt dat franchisenemers met enige regelmaat weigeren in te stemmen met ingrijpende wijzigingen. Zij houden vast aan bestaande structuren en spelregels uit vrees voor het kannibaliseren van de eigen business. Franchisegevers hebben het roer in de hand, maar vrezen op hun beurt voor de sancties op het eenzijdig overboord gooien van spelregels.

  Dat is niet alleen onnodig, maar ook onverstandig.

  De huidige markt vraagt om continue vernieuwing en de franchiseketen die daar een antwoord op heeft, heeft de toekomst. Maak gebruik van de kennis, passie en drive binnen de eigen keten; maak ruimte voor gezamenlijke creativiteit.

Klanten die Doen