• 26 jun

  2019

  Duidelijk DOEN is duidelijke afspraken maken

  Als je een samenwerking aangaat, dan is het belangrijk (schriftelijk) afspraken met elkaar te maken. Bijvoorbeeld over de vergoeding die tegenover de te leveren dienst of het te leveren product staat. En ook over de duur van de overeenkomst en de mogelijkheden van verlenging.

  Duidelijk DOEN

  Het is daarbij belangrijk dat de tekst van de overeenkomst duidelijk is. Beide partijen moeten kunnen begrijpen wat er met de tekst bedoeld wordt. Als er toch onduidelijkheid ontstaat over de uitleg van bepaalde bepalingen in een overeenkomst, dan is soms de tussenkomst van de rechter nodig. Die kan dan bepalen welke betekenis partijen ‘in redelijkheid en billijkheid’ aan de betreffende bepaling mochten toekennen. O.a. ook de ervaring van partijen met het aangaan van contracten kan daarbij een rol spelen. Dit bleek onlangs ook weer uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

  Adidas versus Rafinha

  De Amsterdamse rechter moest zich buigen over een kwestie die speelde tussen Adidas en voetballer Rafinha. Adidas had met Rafinha de afspraak gemaakt dat hij kleding en schoenen van Adidas zou dragen en promoten. In de overeenkomst was opgenomen dat Adidas de overeenkomst eenzijdig mocht verlengen voor een periode van 5 jaar. Hetgeen Adidas ook deed. Maar Rafinha stelde dat Adidas de overeenkomst niet kon verlengen, omdat hij had opgezegd. Volgens Rafinha mocht hij opzeggen. Naar zijn mening waren partijen een overeenkomst voor onbepaalde duur aangegaan. En een dergelijke overeenkomst is opzegbaar. Hij stopte daarom met het dragen van Adidas kleding. Ook ‘blurde’ hij zijn schoenen. Adidas liet het er echter niet bij zitten en daagde Rafinha voor de rechter.

  Het oordeel van de rechter

  De rechter oordeelde dat “het verweer van de voetballer noopt tot uitlegging van de tussen partijen gesloten overeenkomst”. De centrale vraag daarbij was of partijen de bedoeling hadden een overeenkomst aan te gaan die opzegbaar was. De tekst van de overeenkomst bood geen antwoord op deze vraag. Daarom ging de rechter over tot uitleg van de overeenkomst. Hij oordeelde dat uit de specifieke omstandigheden van het geval volgde dat het niet aannemelijk was dat Adidas een overeenkomst voor onbepaalde tijd had willen aangaan. En dus kon Rafinha in dit geval niet opzeggen. Adidas mocht hem aan het sponsorcontract houden.

  Ervaring contractspartij

  Rafinha voerde ook nog aan dat de verlengingsmogelijkheid van Adidas onredelijk bezwarend was voor hem. Hij was 20 jaar toen hij de overeenkomst tekende. Bovendien was hij een contractpartij zonder ervaring. Daarom zou de verlengingsmogelijkheid volgens Rafinha vernietigbaar zijn. Adidas had hem expliciet op de bepaling had moeten wijzen. Als de rechter daarin mee was gegaan, dan had Rafinha misschien onder de verlenging uit kunnen komen. Maar de rechter oordeelde (o.a.) dat:

  • Rafinha vertegenwoordigd werd door iemand met ervaring met sponsorcontracten (zijn vader);
  • de door Adidas opgenomen mogelijkheid tot eenzijdige verlengen bepaling niet ongebruikelijk is bij dit soort contracten en ook
  • dat Rafinha de mogelijkheid was geboden juridisch advies in te winnen (hetgeen hij niet gedaan had).

  Hiermee bevestigt de rechter impliciet dat zijn oordeel wellicht anders was geweest als Rafinha er ten tijde van de ondertekening ‘alleen’ voor had gestaan. Of als hij niet de mogelijkheid had gekregen juridisch advies in te winnen.

  Conclusie

  De conclusie is dat het belangrijk is dat overeenkomsten duidelijk geformuleerd worden. En dat het soms verstandig kan zijn de tekst met elkaar door te nemen. Of dat nodig is, is mede afhankelijk van de ervaring die de wederpartij heeft met het aangaan van overeenkomsten. Maar dat wil niet zeggen dat de wederpartij (helemaal) geen eigen verantwoordelijkheid heeft.

  Heb jij vragen over (de formulering van) een overeenkomst? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag. Onze contactgegevens vind je op de contactpagina van onze website.

Klanten die Doen