• 30 sep

  2020

  Duurzaamheidsclaims DOEN: #2 Actueel en feitelijk onderbouwd

  Actueel en onderbouwd - Vuistregel #2 Duurzaamheidsclaims DOEN

  [Update: bijgewerkt n.a.v. de publicatie van de definitieve Leidraad Duurzaamheidsclaims op 28 jan 2021]

  De ACM heeft een Leidraad Duurzaamheidsclaims gepubliceerd. Eerder schreven schreven we een samenvatting over deze leidraad. Ook zijn we in een aparte blog uitgebreid ingegaan op vuistregel #1: Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft.

  Hieronder gaan we in op Vuistregel #2: Maak duurzaamheidsclaims actueel en feitelijk onderbouwd.

  Feitelijk bewijs

  Maak je een claim, dan moet je deze kunnen bewijzen. De ACM stelt ook eisen aan het bewijs zelf: dat moet feitelijk, juist en actueel zijn. Dat houdt onder andere in dat je duidelijk bent over de manier waarop de duurzaamheidsclaim tot stand is gekomen. De ACM raadt aan om gebruik te maken van de normen die ISO heeft ontwikkeld voor verschillende milieuclaims als dat mogelijk is.

  Zoals beschreven in de vorige blog raadt de ACM af om algemene of absolute claims te maken omdat deze vaak te vaag zijn en niet goed bewezen kunnen worden. Wie toch zo’n claim wil maken, moet met goed bewijs komen. Daarbij geldt: hoe algemener of absoluter de claim, hoe hoger de bewijslast. Volgens de ACM kan bij het bewijzen van zulke claims gebruik gemaakt worden van een ‘voetafdruk’, ‘levenscyclus’ of ‘echte prijs’ van een product.

  Actueel bewijs

  Bewijs moet natuurlijk ook actueel zijn, verouderd bewijs kan namelijk misleidend zijn. Evalueer je duurzaamheidsclaims dan ook regelmatig en pas ze zo nodig aan.

  Meer weten over duurzaamheidsclaims?

  Heb je vragen over duurzaamheidsclaims of (misleidende) reclame? Of wil je een inschatting laten maken of jouw (duurzame) reclame toegestaan is of niet? Bel of mail Jellien Roelofs dan op 06 19 38 85 78 of via jellien@doenlegal.nl.

Klanten die Doen