• 28 sep

  2020

  Duurzaamheidsclaims: 5 vuistregels in leidraad ACM

  Duurzaamheidsclaims DOENLegal

  [Update: bijgewerkt n.a.v. de publicatie van de definitieve Leidraad Duurzaamheidsclaims op 28 jan 2021]

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt zich bezig met de bescherming van consumentenbelangen en eerlijke concurrentie van bedrijven. Voor het doen van duurzaamheidsclaims heeft de ACM een leidraad opgesteld. Deze claims mogen namelijk niet misleidend zijn. Om dit te voorkomen heeft de ACM vijf vuistregels bedacht. Hieronder volgt een korte samenvatting van de leidraad. De vijf vuistregels zullen we verder toelichten in aparte blogs.

  Definities

  De leidraad geldt voor alle soorten claims over duurzaamheid die bedrijven doen om hun producten of diensten te promoten.

  De definitie van ‘claims’ is heel breed; hieronder vallen bijvoorbeeld uitingen, etiketten, slogans, merken, afbeeldingen, keurmerken of zelfs hele bedrijfsstrategieĆ«n.

  Duurzaamheidsclaims zijn in te delen in ‘milieuclaims’ en ‘ethische claims’. Een ‘milieuclaim’ wekt de indruk dat het product/de dienst geen of minder negatieve gevolgen heeft voor het milieu of minder schadelijk is dan vergelijkbare producten. Een ‘ethische claim’ wekt de indruk dat bij het maken van een product of de activiteit van een bedrijf bepaalde ethische standaarden, bijvoorbeeld over de arbeidsomstandigheden, een rol hebben gespeeld.

  Misleidende duurzaamheidsclaims (‘greenwashing’)

  Tegenwoordig speelt de duurzaamheid van een product of dienst voor steeds meer consumenten een belangrijke rol bij hun aankoopbeslissing. Er is geen definitie van het begrip ‘duurzaamheid’. Daardoor kan het voorkomen dat een duurzaamheidsclaim niet terecht is. Dit wordt ook wel ‘greenwashing’ genoemd.

  Greenwashing misleidt de consument en leidt tot concurrentievervalsing. Dat is de reden voor de ACM om deze oneerlijke handelspraktijken aan te pakken.

  5 vuistregels voor duurzaamheidsclaims

  De ACM heeft vijf vuistregels voor duurzaamheidsclaims opgesteld:

  1. Wees duidelijk over het duurzaamheidsvoordeel van je product;

  2. Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel;

  3. Maak eerlijke vergelijkingen met andere producten of bedrijven;

  4. Wees duidelijk over de duurzaamheidsinspanningen van je bedrijf; en

  5. Zaai geen verwarring met visuele claims;

  De ACM raadt aan om deze vuistregels te gebruiken bij het formuleren en evalueren van duurzaamheidsclaims. Maar bedrijven blijven wel zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wet- en regelgeving.

  [Gesloten] Consultatie

  De ACM heeft gevraagd om te reageren op de leidraad en de volgende vragen te beantwoorden:

  • Is de leidraad duidelijk en bruikbaar?
  • Zijn er signalen over oneerlijke of onduidelijke duurzaamheidsclaims, en zo ja welke?

  Reageren kan tot en met 20 oktober 2020 via consultatie@acm.nl. Daarna stelt de ACM de leidraad definitief vast.

  Meer weten?

  Heb je vragen over het maken van (duurzame) reclame? Of vraag je je af of jouw (duurzame) reclame toegestaan is of niet? Bel of mail dan Jellien Roelofs dan op 06 19 38 85 78 of via jellien@doenlegal.nl.

Klanten die Doen