• 13 jul

  2015

  Een Agency contract

  In een eerder blogartikel schreef ik al over het beëindigen van een samenwerking. Om te kunnen beoordelen of een samenwerking mag worden beëindigd, is van belang wat partijen daarover hebben afgesproken. Daarnaast  is het belangrijk wat voor soort overeenkomst het betreft. Oftewel: welk juridisch etiket kan op de overeenkomst geplakt kan worden.

  Dit is van belang omdat bepaalde overeenkomsten een eigen wettelijke regeling kennen. Dit wil zeggen dat in de wet is bepaald welke regels in acht moeten worden genomen bij de beëindiging van de overeenkomst. Deze wettelijk regeling kan afwijken van de algemene uitgangspunten. Het kan zelfs zo zijn dat – als de samenwerking verschillende etiketjes heeft – voor ieder deel  van de overeenkomst een aparte wettelijke regeling geldt.  Er wordt dan  gesproken over een gemengde overeenkomst. Voordat je als partij overgaat tot beëindiging, is het daarom van belang om te kijken welke regels op (welk deel van) de overeenkomst van toepassing zijn.

  Een mooi  voorbeeld betreft een reisagent die op locatie voor een touroperator werkt op basis van een zogenaamd ‘ agency contract ‘. De agent zal namens de touroperator in het vakantieoord diensten verrichten. Denk daarbij aan de gasten ontvangen, transfers regelen van en naar het hotel en ter plaatse helpen bij calamiteiten. Maar het gebeurt ook vaak dat de agent zelf diensten aanbiedt in de vorm van excursies. Indien de touroperator deze excursies ten behoeve van de agent verkoopt, verricht deze touroperator op haar beurt ook weer diensten voor de agent. Er zitten op die manier meerdere elementen in de samenwerking. De overeenkomst heeft verschillende etiketjes.

  De les is daarmee dat het onverstandig is om een samenwerking  zomaar stop te zetten. Een beëindiging in strijd met gemaakte afspraken en/of de wet kan tot gevolg hebben dat de schade van de andere partij vergoed dient te worden. Daarnaast is het onderscheid tussen verschillende typen overeenkomsten van belang omdat bij bepaalde overeenkomsten (bijvoorbeeld een agentuur) een vordering tot schadevergoeding binnen een bepaalde, zeer korte termijn, ingesteld moet worden. Als dit niet gebeurt, kan de vordering niet meer met succes ingesteld worden. De vordering is dan verjaard.

  Linda Relouw

  linda@doenlegal.nl”

   

   

   

   

Klanten die Doen