• 20 nov

  2012

  Een man een man, een woord een woord

  Feesten zijn een vruchtbare plek voor grootse verhalen. Neem bijvoorbeeld degene die beweert dat een concurrentiebeding geen waarde heeft. Dat is doorgaans niet waar.

  Een man een man, een woord een woord, dát is het uitgangspunt. Degene die iets beloofd, die houdt zich daaraan. Ook als hij gehinderd wordt, omdat hij geen werk kan vinden na afloop van het contract.

  Pas als partijen iets anders bedoelden, als er fouten zijn gemaakt, of de afspraken in strijd zijn met de wet, dan zijn er ontsnappingsmogelijkheden. Soms ook verdient iemand de bescherming van een rechter, omdat de gevolgen van het verbod onaanvaardbaar zijn.

  Maar dat zijn allemaal uitzonderingen. De hoofdregel is helder, beloofd is beloofd.

  Franchisecontracten spreken ook vaak over een concurrentieverbod na afloop van de samenwerking. Ook dan is het uitgangspunt dat degene die de belofte gedaan heeft, zich daaraan moet houden.

  Toch onderschatten ook franchisenemers nog wel eens de waarde van dat concurrentiebeding. Waar komt die gedachte vandaan, dat een concurrentiebeding geen waarde heeft?

  Dat kan komen omdat er nogal eens fouten worden gemaakt bij het opstellen van het verbod, waardoor de afspraak niet geldig is. En aan een ongeldige afspraak kan niemand gehouden zijn.

  Soms denken partijen verschillend over wat zij afgesproken hebben? De tekst geeft dan niet altijd duidelijkheid. Als die situatie aan de orde is, kijkt de rechter ook naar de bedoeling van de partijen en wat zij van elkaar mochten verwachten. De rechter neemt daarbij alle omstandigheden in aanmerking.

  Onlangs oordeelde de rechter over zo’n situatie. De franchisenemer dacht dat hij niet mocht concurreren vanuit zijn oude adres, maar dus wel vanuit een nieuwe locatie in de buurt.

  De franchisegever vond dat er niets concurrerends gedaan mocht worden in de regio. De tekst liet ruimte voor discussie.

  De rechter is het na afweging van alle belangen met de laatste uitleg eens en verbiedt de franchisenemer om gedurende een jaar zijn oude en nieuwe klanten te bedienen in de regio. En zo is de franchisenemer gebonden aan zijn belofte.

Klanten die Doen