• 12 jun

  2018

  Een slecht betalende huurder, wat nu?

  Zoals al kort is toegelicht in het blog van 15 mei jl., ondersteunt DOEN Legal ook bij het incasseren van vorderingen. Zo helpen wij bijvoorbeeld verhuurders bij het innen van achterstallige huur.  Ook helpen wij bij het voorkomen van onnodig hoog oplopende achterstanden en bij het rendabel houden van onroerend goed.

  Incasso huurtermijnen

  Regelmatig komen verhuurders/franchisegevers bij ons met de melding dat hun huurder(s) de huurbedragen niet (geheel) of niet tijdig voldoen.

  Als verhuurder heb je er belang bij dat de huurder snel wordt aangeschreven en de nodige maatregelen worden genomen zodat alsnog betaald wordt.

  Uiteraard proberen wij altijd om in goed overleg met de huurder de huurtermijnen alsnog te incasseren of een betalingsregeling af te spreken. Dit is echter niet altijd (meer) mogelijk. Er zullen dan andere stappen moeten worden genomen.

  Mogelijkheid tot snelle ontruiming via kort geding

  Het gaat vaak om snel oplopende betalingsachterstanden, die voor de verhuurder behoorlijke financiële gevolgen hebben. Snel handelen is dan van groot belang. Een kortgedingprocedure is – als overleg niet meer helpt – de aangewezen weg om het pand weer vrij te hebben voor een nieuwe huurder. Ook kunnen via een kortgedingprocedure de niet betaalde huurbedragen worden gevorderd. In deze recente uitspraak van de kortgedingrechter van rechtbank Midden-Nederland werd een dergelijke vordering toegewezen. De huurder werd veroordeeld tot betaling van de openstaande huurtermijnen en moest het gehuurde ontruimen.

  Het daadwerkelijk (definitief) beëindigen van een huurovereenkomst vanwege het niet betalen van de huurtermijnen is alleen mogelijk in een bodemprocedure. Het duurt soms bijna een jaar voor er een uitspraak wordt gedaan. Het duurt dan dus ook lang voor het pand weer beschikbaar is voor een nieuwe huurder.

  Het voordeel van een kortgedingprocedure is dat al wel tot ontruiming van het pand kan worden beslist door de rechter. De kortgedingrechter moet het dan aannemelijk achten dat de rechter in een (uitgebreidere) bodemprocedure tot ontbinding van de huurovereenkomst zal overgaan. Met name in het geval al geruime tijd geen betalingen worden ontvangen van de huurder (als richtlijn geldt in principe drie maanden betaalachterstand) en verder geen onduidelijkheid / geschil bestaan over bijvoorbeeld gebreken aan het gehuurde, is de kans groot dat een kort gedingrechter ontruiming toewijst.

  Wil jij advies bij een niet- of slecht betalende huurder, neem dan contact met mij op. Dat kan via esther@doenlegal.nl of 06 28 09 09 66. We onderzoeken dan samen wat de beste manier is om de huurtermijnen te innen. Ook kijken we hoe het pand zo snel mogelijk beschikbaar kan komen voor een nieuwe huurder/franchisenemer.

Klanten die Doen