• 15 dec

    2010

    Eenzijdige wijziging van de franchise-overeenkomst

    Combi Foto exploiteert als franchisegever een fotowinkelformule. Combi Foto heeft deze formule en haar organisatie op enig moment willen aanpassen aan de marktontwikkelingen en aanzienlijk vernieuwd. Combi Foto wilde met de nieuwe formule inspelen op de toenemende digitalisering in de fotobranche. De kern van de nieuwe formule betrof een uitbreiding van het bestaande assortiment. Omdat de organisatie zich in zwaar weer bevond, was er bovendien sprake van een overname en nadien van een wijziging in de bedrijfsvoering. Hierbij hoorde ook een wijziging van de franchiseovereenkomst. Over die wijziging had overleg plaatsgevonden met de formuleraad, die de wijzigingen had goedgekeurd. Kort gezegd werd de franchisefee door de nieuwe eigenaar van de formule afgeschaft, waar tegenover stond dat Combi Foto niet langer gehouden was tot het geven van ondersteuning. Althans dat was de bedoeling.

    Een van de franchisenemers legt zich daar niet bij neer en is van mening dat Combi Foto de wijzigingen niet had mogen doorvoeren. Hij had daar immers niet mee ingestemd. Als de wijzigingen al golden, dan werd hij onevenredig zwaar getroffen door de wijzigingen. Hij had net geĆÆnvesteerd in een nieuwe winkel en had ondersteuning nodig. De franchisenemer betwist dat de formuleraad de wijzigingen had goedgekeurd, met name omdat de formuleraad alleen zeggenschap had voor wat betreft de oude formule en niet voor wat betreft de gewijzigde formule.

    De rechtbank gaat hierin mee. De rechtbank oordeelt dat het Combi Foto niet vrijstond om de franchiseovereenkomst ten aanzien van de nieuwe formule eenzijdig te wijzigen. Enerzijds stelt de franchisenemer terecht, dat daarvoor de vereiste goedkeuring van de formuleraad ontbrak. Die formuleraad had alleen zeggenschap over de oude formule, niet over de nieuwe. De rechtbank voegt hieraan (anderzijds) toe dat Combi Foto haar zorgplicht ten opzichte van de franchisenemer heeft geschonden. Combi Foto had de franchisenemer geƫnthousiasmeerd voor de nieuwe formule. Daarbij was gesproken over een samenwerking. Bij een samenwerking is het de intentie om samen aan iets te werken en dus vanuit de franchisegever om ondersteuning te bieden. In het licht van die omstandigheden kon Combi Foto zich niet eenzijdig terugtrekken uit die samenwerking. Zeker nu het om een winkel in de opstartfase gaat.

Klanten die Doen