• 2 jan

  2013

  Factuurwaarde + welk rentepercentage?

  Juridische procedures over een contract zijn aan de orde van de dag. Vaak gaat het over het leveren van een defect product of te laat leveren, terwijl de andere partij om die reden de tegenprestatie, betaling, achterwege laat.

  Als een geldsom niet of te laat wordt betaald, dan is daarover rente verschuldigd. De hoogte van die rente is afhankelijk van wat partijen met elkaar hebben afgesproken. Als partijen niets hebben afgesproken, dan gelden de wettelijke regelingen.

  Het is of het een, of het ander. Als partijen een rentetarief hebben afgesproken, dan is dat wat heeft te gelden. Een keuze achteraf tussen de eerder afgesproken rente of de wettelijk bepaalde rente, is niet aan de orde.

   

Klanten die Doen