• 18 jan

    2009

    Franchise in de medische sector

    Franchising is een commerciële samenwerkingsvorm die als gevolg van (meer) marktwerking ook is doorgedrongen in de gezondheidszorg. Er bestaan succesvolle franchiseorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg, de kraamzorg, de kinderopvang, de uitvaartzorg en de thuiszorg. Er bestaat een franchiseorganisatie voor ondernemingen gericht op werken en wonen voor mensen met een beperking en een franchiseorganisatie gericht op het aanbieden van hulmiddelen voor ouderen. Ook bestaan er franchiseorganisaties of initiatieven van apotheken, tandartsen en huisartsen. En waarom ook niet?

    Franchising is een hechte manier van samenwerken tussen zelfstandige ondernemers. De samenwerking is gericht op de afzet of distributie van goederen of diensten. De gehele keten van betrokkenen conformeert zich aan het gebruik van één handelsnaam, één uitingswijze en uitingsvorm, één unieke en uniforme formule om op die manier te komen tot een meerwaarde voor alle betrokkenen. Met deze bijzondere kenmerken van franchising gelden, naast de regelgeving zoals die van toepassing is binnen het betreffende zorgdeel, ook bijzondere nationale en internationale franchiseregels.

    Het is logisch dat een intensieve manier van samenwerken zoals franchising steeds vaker ook in de zorg wordt toegepast. Ook instellingen en professionals in de gezondheidszorg zijn immers gebaat bij een bundeling van krachten. Ook zij doen hun voordeel met een centrale franchiseorganisatie die hen ontzorgt op het gebied van marketing, automatisering, administratie, protocollering, etc. Het fenomeen van de steeds kritischer wordende consument en opkomende concurrentie doet zich bovendien ook voor in de gezondheidszorg. Franchising kan er voor zorgen dat een zorgverlener zich maximaal kan richten op zijn primaire business. Op deze wijze kunnen bovendien nieuwe commerciële zorgconcepten ontwikkeld en vermarkt worden, in samenwerking met andere partijen in de zorgketen of met partijen buiten de zorg. Zorgverlening met de tijd mee dus. Maar houdt daarbij wel de spelregels van franchising in gedachten, anders is de samenwerking gedoemd te mislukken

Klanten die Doen