• 3 okt

  2018

  Franchise is niet altijd zuiver franchise

  Als twee partijen een overeenkomst met elkaar aangaan die zij franchiseovereenkomst noemen, dan wil dat nog niet zeggen dat de samenwerking ook bestempeld kan worden als franchise. Soms bedoelen contractpartijen eigenlijk iets anders af te spreken. Of verandert een samenwerking in de praktijk gaandeweg. Wat ooit begon als franchise kan dan verworden tot een arbeidsovereenkomst, een agentuur, een distributieovereenkomst of een overeenkomst van opdracht.

   

  Gevolgen

  En dit met alle gevolgen van dien. Zo wordt een werknemer beschermd door de wet. Ook afscheid nemen van een agent kent dwingende spelregels. De franchisegever die een dergelijk risico niet voorziet, kan het duur komen te staan.

  Kwalificatie

  Hoe een overeenkomst juridisch kwalificeert, hangt af van:

  • wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond en
  • hoe zij feitelijk aan de overeenkomst uitvoering hebben gegeven.

  Daarbij is niet één enkel kenmerk beslissend, maar komt het aan op alle omstandigheden.

  Gemengde overeenkomst

  Er hoeft overigens geen sprake te zijn van één zuivere overeenkomst of twee losstaande overeenkomsten; ook een combinatie van contracten komt voor. Zo kunnen franchisegever en franchisenemer binnen dezelfde samenwerking als franchisegever en franchisenemer en als principaal en agent handelen. In dat geval is sprake van een gemengde overeenkomst; één overeenkomst met een franchisedeel en een agentuurdeel.

  Als een deel van zo’n gemengde overeenkomst in de wet is geregeld (zoals bij agentuur) en een ander deel niet (zoals bij franchise), dan wordt de wettelijk geregelde overeenkomst als heersend gezien. De voor die overeenkomst voorgeschreven regels gelden dan voor de gehele overeenkomst.

  Rechtspraak

  Om die reden kon de franchisegever uit deze uitspraak geen rechten ontlenen aan het overeengekomen non-concurrentiebeding, moet een franchisegever soms bij het vertrek van een franchisenemer een klantenvergoeding betalen of krijgen de contractspartijen plots te maken met een ander fiscaal regime.

  Conclusie

  Je kunt niet op alles voorbereid zijn, maar risico’s vooraf kennen scheelt al veel.

  Mocht je over dit onderwerp vragen hebben, bel of mail me dan gerust.

   

Klanten die Doen