• 10 mei

  2013

  Franchise: Tips voor samenwerken (4 van 10)

  Voor franchisenemers die op het punt staan om een franchisecontract te tekenen

  Wij schreven op 2 april 2013 over het gebruik van standaard franchise-contracten, op 5 april over de onderhandelingsruimte bij dit soort contracten en op 19 april over de achtergrond van een eenzijdige formulering.

  Wij hebben meer tips. Hierbij nummer 4:

  Tip 4: verplichtingen kunnen ook nuttig zijn

  De meeste ketens verplichten hun franchisenemers tot van alles en nog wat. Het contract en het handboek omschrijven nauwkeurig wat een franchisenemer te doen staat bij het exploiteren van zijn vestiging. Bovendien zijn de regels vaak erg gedetailleerd, van het bepalen van de exacte openingstijden, de aantallen product tot en met de te dragen kleding, de criteria voor het personeel en zelfs het soort klant.

  Als je denkt dat dit afbreuk doet aan je vrijheid als zelfstandig ondernemer, dan heb je gelijk. Maar dergelijke verplichtingen hebben ook voordelen; ze zijn ook in jouw belang. Hoe duidelijker de spelregels, hoe groter de uniformiteit binnen de keten, hoe groter het succes van de keten en hoe kleiner de kans op misverstanden.

  Mocht je te maken krijgen met een franchisecontract waarin veel verplichtingen staan, schrik daar dan niet van. Vraag bestaande franchisenemers naar hun ervaring met die regels. Beperken zij de bestaande franchisenemers of geven zij juist duidelijk richting in de praktijk? Kijk ook of de regels het concept onderstrepen en of ze jou vertrouwen geven in succes van de formule. Vraag tenslotte of de organisatie een overlegstructuur heeft, bijvoorbeeld via een franchiseraad, waarbij inspraak wordt gegeven aan franchisenemers. Via zo’n overlegorgaan kun je als collectief invloed uitoefenen op de afspraken binnen de keten en op de werkbaarheid van de afspraken in de praktijk.

Klanten die Doen