• 21 dec

  2017

  Franchisegever, bescherm je merk!

  Merkenrecht in de franchisewereld

  Begin dit jaar beschreven we al de belangrijke relatie tussen merkenrecht en franchiserecht. Het merk van de franchisegever vormt namelijk de spil van zijn franchiseformule. Het is dan ook belangrijk om het merk goed vast te leggen en op te treden tegen eventuele inbreuken op dit merk. Ook kan het voorkomen dat een ander claimt dat het merk van de franchisegever juist inbreuk maakt op zijn merk. In dat geval is het essentieel om deze beschuldigingen goed te weerleggen, omdat de franchisegever anders het risico loopt dat hij zijn merk niet meer mag gebruiken.

  Een geschil in huiselijke sfeer

  Kort geleden werd weer een situatie aan de rechter voorgelegd waaruit de belangrijke relatie tussen merkenrecht en franchiserecht blijkt.

  Eiser is een makelaarskantoor. Haar merk Domicilie is sinds 1990 ingeschreven in het merkregister. Gedaagde exploiteert een franchiseorganisatie op het gebied van het huren/verhuren, verkrijgen/vervreemden, beheren en exploiteren van o.a. onroerend goed. Haar merk Domica is sinds 2012 geregistreerd in het merkregister.

  Domicilie heeft Domica in 2016 gesommeerd het gebruik van de naam Domica te stoppen vanwege inbreuk op het merk Domicilie, maar Domica heeft dit geweigerd.

  Er is sprake van merkinbreuk als de rechter vindt dat dusdanig overeenstemming tussen Domicilie en Domica bestaat, dat verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek. Hierover merkt de rechter allereerst op, dat van de klanten van een makelaar een hoger aandachtsniveau wordt verwacht dan de gemiddelde consument, omdat dit publiek een beslissing moeten nemen die mogelijk grote financiƫle consequenties voor ze heeft.

  Vervolgens oordeelt de rechter dat er weliswaar enige visuele overeenstemming is, maar dat die overeenstemming ongedaan gemaakt wordt door auditieve en begripsmatige verschillen. De totaalindruk is dus verschillend, zeker voor een extra oplettend publiek. Dit wordt niet anders door het feit dat partijen soortgelijke diensten aanbieden. Er is dus geen sprake van inbreuk en Domica mag haar merk blijven gebruiken.

  Goede afloop

  In deze zaak liep het voor de franchisegever gelukkig goed af. Dat was anders geweest indien de rechter had geoordeeld dat wel sprake was van inbreuk. In dat geval zouden zowel de franchisegever als haar franchisenemers het merk Domica niet meer mogen gebruiken. Dit zou niet alleen een grote impact op het merk zelf hebben, maar ook op de franchiseformule. Let als franchisegever dus goed op de bescherming van je merk.

  Merken & Franchise: allebei DOEN

  Bij DOEN Legal hebben we kennis en ervaring in huis op het gebied van zowel franchiserecht als merkenrecht. Heb je vragen of hulp nodig op deze gebieden? Mail Esther op esther@doenlegal.nl of Jellien op jellien@doenlegal.nl. Je kunt ons natuurlijk ook bellen op 06-28090966 of 06-19388578. We kijken graag wat we voor jou kunnen DOEN.

Klanten die Doen