• 25 nov

  2011

  Gegarandeerde Omzetprogonses

  Het blijft een onderwerp van discussie in franchiseland; de omzetprognose die de franchise gever afgeeft en de vraag of een franchisenemer mag afgaan op deze omzetinschatting.

  Het gerechtshof in Leeuwarden herhaalt – in een procedure tussen partijen in de ijzerhandel – nog maar eens dat een franchisegever alleen toerekenbaar tekort kan schieten in de nakoming van verplichtingen als die verplichtingen ook overeengekomen zijn. Als partijen niet met elkaar afspreken dat er een garantie wordt afgegeven op de verstrekte gegevens, dan kan de franchisegever niet op het resultaat worden afgerekend. Aan de orde komt ook de vraag wat partijen eigenlijk met elkaar hadden afgesproken. De les is en blijft daar, dat iedereen er verstandig aan doet om datgene wat wordt afgesproken ook goed vast te leggen. Dan is het niet zo moeilijk om bewijs te leveren.

  Meestal is de les dat er sprake moet zijn van daadwerkelijk bewezen onjuiste prognoses, wil een franchisenemer bij de franchisegever kunnen aankloppen. Het gerechthof spreekt over prognoses die”van haalbaarheidszin waren ontbloot”. Pas als dat aannemelijk wordt, heeft een franchisenemer kans van slagen met zijn vorderingen.

  Ook de term “dwaling” komt aan de orde. Een vaak verkeerd begrepen term. Wil er sprake zijn van dwaling, dan moet er bij het aangaan van de overeenkomst sprake zijn geweest van een onjuiste voorstelling van zaken. Die onjuiste voorstelling van zaken kan in ieder geval niet zien op een uitsluitend toekomstige omstandigheid.

  Mocht u een kwestie aan de orde hebben rondom omzetprognoses. Schakelt u dan deskundige bijstand in. Het is geen eenvoudige materie. Onze franchiseadvocaten zijn u graag van dienst.

Klanten die Doen