• 14 dec

  2018

  Het gebruik van op internet gevonden foto’s

  Inleiding

  Even een foto Googelen om je blog of website op te leuken; iedereen heeft het vast wel eens gedaan. Het kwam een Haarlemse onderneemster onlangs duur te staan. Ze plaatste een op Google gevonden foto van een bord erwtensoep op de facebookpagina van haar broodjeszaak. De onderneemster moest uiteindelijk bijna € 5.000,- betalen aan de fotograaf van de foto.

  Vaak denkt men dat foto’s die op internet te vinden zijn ‘rechtenvrij’ zijn. Door de foto zelf in het publieke domein te brengen, zou je anderen toestemming geven om hem te mogen gebruiken. Dat klopt niet.

  In dit blog leg ik uit hoe het zit.

  Auteursrechten op internet

  De Auteurswet zegt dat de maker van een werk het exclusieve recht heeft om het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dat betekent dat als een fotograaf de auteursrechten heeft op een foto, alleen hij mag bepalen op welke manier en door wie de foto wordt gebruikt.

  Deze regel geldt ook als een foto wordt geplaatst op internet; of dat nou op Instagram is of op een andere website. Als iemand de foto van een ander wil gebruiken op zijn eigen website, social media of waar dan ook, heeft hij daar toestemming van de fotograaf voor nodig. Het gebruik van een foto zonder toestemming van de fotograaf is namelijk een inbreuk op zijn auteursrechten.

  Bovendien heeft de maker van een werk, in het voorbeeld de fotograaf, ook nog persoonlijkheidsrechten. Deze rechten worden ook wel de morele rechten genoemd en beschermen de reputatie van de fotograaf. De persoonlijkheidsrechten geven de fotograaf het recht op naamsvermelding bij zijn foto. Daarnaast kan de fotograaf met een beroep op deze rechten bezwaar maken tegen wijzigingen en verminkingen van de foto.

  Bovenstaande regels gelden voor alle werken waar auteursrechten op rusten; dus bijvoorbeeld ook op filmpjes, liedjes, enzovoorts. Ook voor het gebruik daarvan heb je eerst toestemming nodig van de maker.

  De Haarlemse onderneemster had geen toestemming gevraagd aan de fotograaf voor het mogen gebruiken van de foto van het bord snert. Zijn naam had ze ook niet vermeld. Daardoor maakte ze inbreuk op de auteursrechten maar ook op de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf. De rechter bepaalde uiteindelijk dat de onderneemster bijna € 5.000 aan de fotograaf moest betalen: € 1.740 voor het gebruiken van de foto, en ruim € 2.500 aan proceskosten van de fotograaf.

  Wat je wel mag doen

  Vraag toestemming

  In elk geval mag je de foto gebruiken met toestemming van de fotograaf. Als je een foto vindt op internet die je wilt gebruiken, ga dan na wie de fotograaf is en vraag of hij/zij ook de auteursrechthebbende op de foto is. Is dat het geval, vraag dan (bij voorkeur schriftelijke) toestemming om de foto te mogen gebruiken. Tip: ga niet klakkeloos af op de vermelding van Google dat de foto ‘rechtenvrij’ is. Dat klopt lang niet altijd en jij bent de pineut als je de foto zonder toestemming gebruikt.

  Let op: staat er op de foto een duidelijk herkenbare persoon afgebeeld? Dan heb je mogelijk ook nog toestemming nodig van de geportretteerde.

  In sommige gevallen heb je de toestemming van de fotograaf niet nodig:

  Citeren

  Je mag een foto als beeldcitaat gebruiken als dat strikt noodzakelijk is voor het doel. Dat betekent dat het citaat functioneel moet zijn. Een foto kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om je blog te verduidelijken. Gebruik je de foto alleen maar om je blog een beetje te versieren, dan valt dat niet onder citeren. Ook moet de foto van ondergeschikt belang zijn. Dat is in elk geval niet het geval als de foto in verhouding tot de tekst erg groot is. Let op: maak je gebruik van een beeldcitaat, vergeet dan niet de bron en de naam van de maker van de foto duidelijk te vermelden!

  Embedden en linken

  Door een foto te embedden op je website, download en upload je de foto niet, maar kun je de foto wel laten zien. Door een foto te embedden, ‘sluit je de foto in’ op je eigen website of in je artikel. Je hebt daarvoor een embedcode nodig die je op je eigen website of in je eigen artikel plaatst. Veel social media maken deze embedcodes zelf aan zodat embedden eenvoudig is. Ook linken naar een foto/artikel mag.

  Embedden en linken mag omdat de foto niet wordt verplaatst maar op dezelfde plek blijft staan. Let op: Voor embedden en linken geldt wel dat dit niet mag bij content waarvan je weet of kunt weten dat het illegaal is.

  Wordt jouw content zonder jouw toestemming gebruikt door een ander? Of ben je zelf aangesproken vanwege een auteursrechtinbreuk? Laat het ons weten, dan kijken we wat we voor je kunnen DOEN.

   

Klanten die Doen