• 23 okt

  2020

  Het ontstaan van auteursrecht op jouw creatie

  Als jij een creatie hebt gemaakt dan wil je natuurlijk niet dat iemand dat zomaar na gaat maken. Gelukkig bestaat er zoiets als het auteursrecht. Vaak wordt vergeten het auteursrecht kan ontstaan bij het maken van een creatie. Bovendien wordt vaak gedacht dat het auteursrecht alleen kan rusten op zoiets als muziek, een tekening of een schilderij. Maar dit is zeker niet het geval. Auteursrecht kan op veel meer rusten dan dat. Denk bijvoorbeeld aan software. Maar als het werk in opdracht is gemaakt wie verkrijgt dan het auteursrecht?

  Wil je weten wat het auteursrecht precies inhoudt en wanneer je precies als rechthebbende kan worden aangemerkt? Lees dan verder!

  Het ontstaan van auteursrecht

  In het auteursrecht wordt de creatie die tot stand komt, ook wel een “werk” genoemd. Om voor auteursrechtbescherming in aanmerking te komen, moet het werk wel voldoende originaliteit en creativiteit bezitten. Dit betekent dat het werk zelf moet zijn bedacht door de maker en dat hierbij creatieve keuzes zijn gemaakt.

  Zodra het werk tot stand is gekomen ontstaan er auteursrechten. Je hoeft het dus niet aan te vragen of laten registreren in een register.

  Welke rechten verkrijg je als auteursrechthebbende?

  Als je auteursrecht hebt op een werk, dan ben jij degene die bepaalt of het werk openbaar gemaakt mag worden en of het werk verveelvoudigd mag worden. Openbaar maken is bijvoorbeeld het plaatsen van een foto op een website. Verveelvoudigen is bijvoorbeeld het kopiëren van een boek.

  Als iemand jouw werk dus wil openbaren of verveelvoudigen dan moet diegene eerst toestemming van jou krijgen. Doet diegene dat niet dan kun je hiertegen actie ondernemen en een schadevergoeding vragen. In dit blog kun je een voorbeeld zien waar inbreuk werd gemaakt op het auteursrecht van een fotograaf en waar de fotograaf recht had op een schadevergoeding.

  Een ander recht dat de auteursrechthebbende verkrijgt zijn de persoonlijkheidsrechten. Dit betekent dat de auteursrechthebbende het recht heeft op naamsvermelding en het recht om zich te verzetten tegen aantasting van het werk.

  Wie is de auteursrechthebbende?

  In principe is degene die het werk heeft gecreëerd de auteursrechthebbende. Er zijn uitzonderingen.

  Wanneer je in loondienst bent bij een werkgever, dan wordt de werkgever in principe de auteursrechthebbende van het werk dat jij hebt ontworpen.

  Heb jij het werk niet in loondienst maar wel in opdracht voor iemand anders gecreëerd? Dan gelden er ook weer andere regels. De hoofdregel is namelijk dat de opdrachtnemer de rechthebbende blijft, tenzij anders wordt overeengekomen. De opdrachtgever kan als auteursrechthebbende worden aangemerkt als hij precies heeft aangegeven wat hij wil en dat de opdrachtnemer geen enkele eigen inbreng heeft geleverd of creatieve keuzes heeft gemaakt. In dit geval zal het dan ook de opdrachtgever zijn die de auteursrechthebbende is van het werk.

  Ook moet je oppassen als de opdrachtgever één van jouw werken openbaart zonder te vermelden dat jij als opdrachtnemer het werk hebt ontworpen. De Auteurswet bepaalt dat de opdrachtgever de auteursrechthebbende is als hij het werk openbaar maakt zonder te vermelden dat opdrachtnemer het werk heeft gemaakt.

  Conclusie

  Het auteursrecht biedt een geschikt middel om ervoor te zorgen dat iemand anders jouw werken niet openbaar maakt of verveelvoudigt. Doet iemand dit toch? Dan kun jij hier actie tegen ondernemen. Je kunt diegene verzoeken om de inbeuk te staken en je kunt ook een schadevergoeding eisen.

  Wil jij meer weten over dit onderwerp? Wil je weten of er auteursrecht is ontstaan op een creatie die jij hebt gemaakt. Of heeft iemand inbreuk op jouw auteursrecht gemaakt en wil je hier actie tegen ondernemen? Ik help je graag verder. Neem contact op via debbie@doenlegal.nl of 06 53 45 17 37.

Klanten die Doen