• 28 jan

  2016

  Het portret van Louis Van Gaal

  Afgelopen week werd bekend dat Louis van Gaal weer eens heeft gewonnen. Niet op het voetbalveld maar in de rechtszaal. Hij kreeg een bedrag van € 25.000,– toegewezen als  vergoeding voor het gebruik van zijn portret in een reclame-uiting. Hoewel Van Gaal deze procedure winnend afsloot, kreeg hij toch maar een derde van het bedrag waarop hij had in gezet.

  De firma Interbest verzorgt reclamecampagnes. Sinds 2010 organiseert zij één of meerdere keren per jaar het spel ‘Six Word Story Schrijfwedstrijd’, waarbij het de bedoeling is dat deelnemers in zes woorden een verhaal vertellen. Dit doet zij samen met het schrijverscollectief Night Writers.

  In 2014 heeft Interbest een Six Word Story-wedstrijd georganiseerd rondom het WK-voetbal. Ter promotie heeft Interbest in een krantenadvertentie een foto gebruikt die het beeld oproept dat zelfs de bondscoach met zijn assistenten tijdens de wedstrijd werken aan een Six Word Samenvatting van de wedstrijd’. Het gaat om de volgende foto:

  Vangaal

  Van Gaal heeft geprotesteerd tegen deze foto en een schadevergoeding geëist van € 75.000,–. De rechtbank wijst daarvan uiteindelijk € 25.000,– toe omdat de inzet van het portret op beperkte schaal heeft plaats gehad. Volgens de rechtbank heeft Van Gaal  nagelaten te onderbouwen dat zijn schade € 75.000 betreft. Hij heeft weliswaar een overeenkomst overgelegd inzake een televisiecommercial, maar hierbij kan volgens de rechtbank geen aansluiting worden gezocht, aangezien voor die commercial actieve handelingen benodigd waren en het eveneens een niet-eenmalige commercial betrof. Wel kan aansluiting worden gezocht bij een ander openbaarmaking van een foto in diverse bekende dagbladen waarvoor een vergoeding van € 50.000 werd ontvangen, zij het met het verschil dat de huidige openbaarmaking kleinschaliger is. De rechtbank stelt de schade derhalve vast op € 25.000,–.

   

   

Klanten die Doen