• 27 okt

  2017

  Hoe hoog is je schade?

   

  Inleiding

   

  De vraag of iemand aansprakelijk is en schadevergoeding moet betalen, wordt vaak als één vraag behandeld. Dat kan ook prima, zeker als het om een simpele kwestie gaat. Soms kan het echter verstandig zijn om eerst een oordeel te krijgen over de aansprakelijkheid en dan pas over de hoogte van de schade.

   

  Aansprakelijkheid

   

  Zo dacht ook administratiekantoor B6 in een procedure tegen een voormalig franchisenemer. B6 vroeg de rechter in eerste instantie alleen om een oordeel over de aansprakelijkheid. Het verhaal was als volgt.

  De franchisenemer wilde niet langer onder de paraplu van B6 verder. Hij zegde de overeenkomst op, maar behield zijn klanten. Die klanten waren, zo zei hij, zijn enige bron van inkomsten en gaven hem zijn bestaansrecht als zelfstandig ondernemer.

  De afspraak in de franchiseovereenkomst was echter, dat de franchisenemer bij einde verplicht was om alle omzet over te dragen aan de andere franchisenemers of aan B6. Hij hield zich dus niet aan die afspraak.

  De rechter oordeelde daarom dat de franchisenemer was tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen. Hij veroordeelde de franchisenemer tot het betalen van een schadevergoeding aan B6, “nader op te maken bij staat”.

  Schadevergoeding

   

  B6 vroeg de rechter in een daaropvolgende schadestaatprocedure om vaststelling van de omvang van de schade.

  Naar de mening van B6 was de schade gelijk aan de omzet die de franchisenemer volgens het contract had moeten overdragen.

  De rechter is het daar niet mee eens en oordeelt (volgens de hoofdregel in het schadevergoedingsrecht) dat alleen voor vergoeding in aanmerking kom het verschil tussen:

  1. De hypothetische situatie waarin B6 zou hebben verkeerd als de franchisenemer de franchiseovereenkomst correct was nagekomen, en;

  2. De feitelijke situatie waarin B6 is komen te verkeren, doordat de franchisenemer niet correct is nagekomen.

  Er hadden zich twee hypothetische scenario’s kunnen voordoen.

  Allereerst had de franchisenemer zijn klanten aan B6 kunnen overdragen, waarvoor B6 dan een vergoeding had betaald. De schade bestaat in dat geval uit het verschil tussen de toekomstige omzet uit die klanten minus de vergoeding die B6 zou hebben betaald.

  Ten tweede had de franchisenemer zijn klanten aan een nieuwe franchisenemer kunnen overdragen. De schade bestaat in dat geval uit de franchisefee die B6 van de nieuwe franchisenemer zou ontvangen.

  De rechter vindt het tweede scenario het meest aannemelijk en baseert daarop ook de hoogte van de schade die de franchisenemer aan B6 moet betalen.

  Hij komt tot een lager bedrag dan door B6 gevorderd.

  Conclusie

   

  In een groot aantal rechtszaken wordt schadevergoeding gevorderd.

  Het gaat daarbij niet alleen om de vraag of er een vergoeding moet worden betaald, maar vooral om de vraag hoe groot die vergoeding moet zijn.

  In de praktijk blijkt dat vaak lastig te bepalen, mede doordat er onduidelijkheid bestaat over hoe het systeem van schadebegroting werkt.

  Mocht je daarover vragen hebben, bel dan gerust!

   

Klanten die Doen