Ik wil mijn  idee beschermen

Creativiteit is vrijwel onuitputtelijk. Creaties zijn er in veel soorten en maten. Het begint altijd met een idee en eindigt in een concept, een product of een ontwerp. Je gelooft in het succes ervan en je hebt behoefte aan juridische ondersteuning. Deze kunnen wij je bieden, ook als je werkt in opdracht of als er sprake is van een samenwerkingsverband. Wij kunnen je bijvoorbeeld adviseren hoe je je creaties optimaal beschermt. Daarnaast kunnen wij je helpen om jouw rechten en 'knowhow' zodanig vast te leggen dat je deze veilig kunt exploiteren.

Ik wil mijn  idee exploiteren

Je beschermde idee wil je in de markt zetten. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. In de eerste plaats kun je ervoor kiezen om het zelf te verkopen. Dat kan via de traditionele kanalen, zoals detaillisten of eigen winkels, maar ook via de moderne kanalen als webshops, in-houseshops of pop-upstores. In de tweede plaats kun je samenwerking zoeken met leveranciers, concurrenten of tussenhandelaars. Bij elke variant is juridische ondersteuning noodzakelijk. Samen met jou bekijken we bijvoorbeeld of het betreden van de nieuwe markten haalbaar is. Daarnaast bieden we hulp bij het maken of beoordelen van de juridische documenten die hierbij horen. Je kunt daarbij denken aan intentieovereenkomsten, geheimhoudingsafspraken, algemene voorwaarden, verkoopcontracten en samenwerkingsafspraken.

Ik lijd zakelijk schade

Schade kunnen we op twee manieren opvatten. In de eerste plaats kan letterlijk schade ontstaan, waardoor producten op welke manier dan ook beschadigd zijn geraakt. In de tweede plaats kan schade worden gezien als de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis. Oneerlijke concurrentie, beëindiging van een contract, misleidende reclame, onjuiste inlichtingen, nabootsing van een merk of product of ongewenst gebruik van je naam of afbeelding, kunnen dan voor schade zorgen. Deze betreft dan gederfde omzet, misgelopen winst of aantasting van de goede naam van jou als persoon of van jouw onderneming. Het is belangrijk om in geval van schade direct en vastberaden te handelen. Wij kunnen je daarbij ondersteunen. Als je namelijk te lang wacht of de verkeerde dingen doet, verlies je mogelijk je rechten op vergoeding van de schade.

Ik heb een conflict

Een zakelijk conflict kan heel vervelend zijn, maar is soms onvermijdelijk. Het is dan prettig om samen met ons te bespreken welke mogelijkheden er zijn om deze lastige situatie het hoofd te bieden. We bekijken op een eerlijke manier je kansen en de mogelijke oplossingen. Hierbij kan je denken aan een minnelijke regeling met de tegenpartij of, in lastige of principiële gevallen, aan een procedure.

Ik wil samenwerken

Wie zaken doet, zal ook te maken krijgen met samenwerking. De hoeveelheid juridische samenwerkingsverbanden is bijna oneindig. Joint-venture, co-creatie, coöperatie, outsourcing, franchise, licentie, agentuur, distributie, R&D, cross-over, dealer- of partnership en strategische allianties, zijn een paar belangrijke voorbeelden met ieder zijn eigen spelregels. Wij kennen al deze varianten en weten waar de kansen en risico's liggen. Wij helpen je graag bij het bedenken, vormgeven, opstellen en uitvoeren van de samenwerkingsvorm die voor jou optimaal is.

Ik wil een contract beeindigen

Zolang een contract op de juiste wijze wordt beëindigd, hoeft het niet moeilijk te zijn. We informeren je graag over alle mogelijkheden en de gevolgen hiervan. Het beëindigen van een contract kan soms ook problemen opleveren. In dat geval kunnen wij je helpen om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Hierbij blijven jouw zakelijke belangen natuurlijk gewaarborgd.

Klanten die Doen