• 11 jun

  2013

  Er is voor het imago van de advocaat nog veel winst te behalen

  Op 5 juni jl. publiceerde de website www.advocatie.nl een ogenschijnlijk positief nieuwsbericht. Onder de titel Imago advocaat niet zo beroerd als vaak gedacht werd op de juridische site gerefereerd aan een recent onderzoek van onderzoeksbureau Market Response. Uit dit onderzoek – uitgevoerd onder ruim 1200 burgers – naar het vertrouwen dat zij hebben in verschillende dienstverlenende beroepsgroepen, blijkt dat de advocatuur relatief goed scoort. Binnen de doelgroep hebben Nederlanders het meeste vertrouwen in accountants, gevolgd door advocaten en notarissen.

  Deze uitkomst wordt niet alleen door de advocatenwebsite maar ook door verschillende advocaten bejubeld: “Het is allemaal zo slecht nog niet” en “Het valt dus wel mee”. Een zucht van verlichting in advocatenland.

  Maar schijn bedriegt. De uitkomst is natuurlijk maar een relatief succes. Uit de harde cijfers blijkt iets anders. Ten opzichte van bankiers en verzekeraars scoren advocaten wellicht goed, maar ondertussen heeft maar liefst 30% van de ondervraagden geen enkel vertrouwen in de advocatuur! Dat is alles behalve een reden tot tevredenheid of een jubelstemming. Slechts 15% heeft alle vertrouwen in de eerlijkheid en integriteit van de advocatuur! Dat zijn slechts 180 van de 1200 ondervraagden!

  Ook de advocatuur heeft daarmee een negatieve vertrouwensscore. Dat betekent dat er meer Nederlanders zijn die weinig of geen vertrouwen hebben dan Nederlanders die wel alle vertrouwen hebben.

  Dat is een beschamende uitkomst. Vertrouwen in onze beroepsgroep is immers de kurk waarop wij drijven. Niet voor niets luidt artikel 1 van de Gedragsregels:

  “De advocaat dienst zich zodanig te gedragen dat het vertrouwen in de advocatuur of in zijn eigenberoepsuitoefening niet wordt geschaad.”

  Kennelijk slagen wij advocaten daar bij 85% van de Nederlanders niet in en dat is een groot punt van zorg en niet van feest. Immers de advocaat is een dienstverlener die maar 1 belang hoort te hebben en dat is het belang van zijn cliënt.

  Wij blijven er in geloven dat toegankelijke advocatuur met een positief imago mogelijk is, maar daarvoor is het noodzakelijk dat de advocatuur bij zich zelf te rade gaat en klantgericht werken en transparantie leidend maakt. Als het onderzoek van MarketResponse iets duidelijk maakt, dan is het dat het tijd is om iets te DOEN en niet om tevreden achterover te leunen en te concluderen dat het allemaal wel mee valt. Er is voor het imago van de advocaat nog veel winst te behalen!

   

Klanten die Doen