• 13 jun

  2018

  Is jouw franchiseformule nog bij de tijd?

   

   

  Inleiding

  De wereld is één grote marktplaats geworden en iedereen is retailer. De grote vraag is welke vormen zullen doorzetten en wie overleeft” zo schreef het FD afgelopen weekend.

  Winkelen gaat veranderen en winkelketens moeten mee. Winkels sluiten omdat ze niet meer rendabel zijn. Nieuwe spelers hebben een persoonlijker aanbod en meer ruimte voor ondernemerschap. Ook de levering van diensten verandert en dienstverleners moeten mee in het internet der dingen.

  Hoe doe je dat als franchisegever; je franchiseformule wijzigen? En kun je als franchisegever je franchisenemers dwingen om mee veranderen?

  Wat is franchise?

  Franchise is een bijzondere vorm van samenwerking die uitgaat van duurzaamheid. De franchisegever verleent franchisenemers het recht en de plicht om een bedrijf te exploiteren volgens het concept van de franchisegever.

  Wijzigen van de franchiseformule

  De meeste franchisegevers zullen van tijd tot tijd willen werken aan revisie van hun concept. Dat is van belang voor een blijvend commercieel succes en voor continuïteit van de formule.

  Vaak wordt dit recht ook in de franchiseovereenkomst voorbehouden of zelfs als verplichting opgenomen. De overeenkomst gebruikt bepalingen als “Franchisegever zal zich beijveren de in gebruik gegeven franchiseformule verder te ontwikkelen”, “Franchisegever en franchisenemer zullen zich inspannen voor het handhaven van de uniformiteit en kwaliteit van de franchiseformule” en “Franchisegever verplicht zich ontwikkelingen van de formule aan franchisenemer ter kennis te brengen, terwijl franchisenemer zich verplicht redelijke ontwikkelingen of wijzigingen door te voeren”.

  Als een franchisegever in zo’n geval besluit tot het wijzigen van de formule, dan kan ook van de franchisenemer gevraagd worden om daarin mee te gaan en te investeren. De omvang van die verplichting is uiteraard afhankelijk van de gemaakte afspraken en ook van alle andere omstandigheden en belangen.

  Zorgvuldig en redelijk handelen

  Maar ook als er niets in de franchiseovereenkomst is opgenomen, bestaat het recht en in bepaalde situaties de plicht voor de franchisegever om zijn marktkennis te onderhouden en proactief op een veranderende markt of gewijzigde omstandigheden in te spelen.

  Van franchisenemers kan gevraagd worden om daarin mee te gaan. Wil de meerwaarde van een franchiseformule behouden blijven, moeten immers ook collectiviteit en uniformiteit gewaarborgd zijn. De bedoeling is om samen een franchiseformule op de markt te brengen die voor de consument herkenbaar is als één formule.

  Daarbij dienen zowel franchisegever als franchisenemer zich zorgvuldig en redelijk jegens elkaar te gedragen. Zij mogen van elkaar verwachten dat ze oog hebben voor elkaars belangen.

  Wie samen verandert overleeft!

  Als je vragen hebt over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op 06-28090966. Of lees via de link hieronder onze eerdere blogs over dit onderwerp:

   

Klanten die Doen