• 21 okt

  2013

  Jumbo verliest van Ravensburger

  Vandaag heeft Jumbo een kort geding tegen Ravensburger verloren.

  Dit kort geding ging over het zogenaamde WASGIJ spel. De aanleiding was dat Ravensburg vergelijkbare spellen produceert die er uiterlijk weliswaar anders uitzien, maar die gebaseerd zijn op hetzelfde spelconcept. In plaats van een auteursrecht op een van haar legpuzzels, claimt Jumbo in deze procedure een auteursrecht op een “spelformat. Dat auteursrecht is er volgens Jumbo, ongeacht de vorm waarin het spel is vormgegegeven. Met andere woorden, ook al verschillen de spellen qua uiterlijk, zij lijken qua concept teveel op elkaar. Dat lijkt mij een juiste redenering. De voorzieningenrechter vindt dat echter niet. Hij  oordeelt dat het door Jumbo geformuleerde spelformat teveel geabstraheerd is van de concrete spellen om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming. Auteursrechtelijke bescherming van dergelijke abstracties zou een te ver gaande beperking van de vrijheid van creatie van derden meebrengen en daarmee een te grote rem vormen op de ontwikkeling van spellen door concurrenten zoals Ravensburger.

  Het is opvallend -en bij mijn weten voor het eerst – dat de rechter het een algemeen belang introduceert in het auteursrecht.

  Dat Ravensburger een licentieovereenkomst heeft met Jumbo voor dit spel, is volgens de rechter evenmin een reden om uit te gaan van auteursrechten. De licentie is namelijk bedoeld voor reproductie van het gehele spel, inclusief het WASGIJ-merk en het door Jumbo aangeleverde artwork. Dit betekent niet dat Ravensburger geen vergelijkbare spellen mag maken.

   

   

   

Klanten die Doen