Klachtenregeling

Beklag DOEN

Wij zetten ons maximaal in om de belangen van onze klanten zo goed mogelijk te behartigen en om alle zaken optimaal te behandelen. Wanneer je desondanks niet tevreden bent over onze dienstverlening, horen wij dat heel erg graag zo snel mogelijk van je. We gaan dan direct het gesprek met je aan. Dit stelt ons in staat om te proberen jouw ontevredenheid weg te nemen en ook kunnen we zo onze dienstverlening verbeteren. Als we er samen niet uitkomen en je nog steeds niet tevreden bent, dan kun je bij ons een klacht indienen volgens de kantoorklachtenregeling. De procedure hiervoor is als volgt.

De klachtenregeling

De kantoorklachtenregeling geldt voor alle klachten die binnenkomen over de dienstverlening van de medewerkers van DOEN Legal. Het maakt daarbij niet uit of de klacht over een advocaat gaat of niet.

Je bent niet verplicht om deze kantoorklachtenregeling te volgen. Je mag je klacht altijd (ook) bij de (tucht)rechter of een andere instantie neerleggen. 

De behandeling van je klacht is gratis. Je kan je klacht sturen naar info@doenlegal.nl of DOEN Legal t.a.v. De klachtenfunctionaris, Postbus 2142, 3700 CC Zeist

De klacht wordt behandeld door Jellien Roelofs, de klachtenfunctionaris van DOEN Legal.

De klager mag de klacht toelichten en de medewerker mag daarop reageren.

Binnen een maand na ontvangst van de klacht stuurt de klachten-functionaris haar schriftelijke oordeel aan de klager en de medewerker. Zij zal het oordeel onderbouwen. Ook kan zij een of meer aanbevelingen geven. 

Soms lukt het de klachtenfunctionaris niet om haar oordeel binnen een maand te geven. Als zij vertraging oploopt zal zij dat aan de klager en de medewerker laten weten. Zij zal daarbij uitleggen waarom dit gebeurt en aangeven wanneer zij dan wel haar oordeel kan geven.