• 3 aug

  2020

  Klachtplicht. Klagers hebben wel nood!

  De uitdrukking “Klagers hebben geen nood” wil zoveel zeggen als dat klagers nog al eens kunnen overdrijven. Met andere woorden: je moet ze niet zo serieus nemen, die klagers. Toch is klagen nuttig, zoals Esther eerder ook al schreef. Soms heb je zelfs een klachtplicht. Klaag je niet tijdig, terwijl je daar wel toe verplicht bent, dan kan dat betekenen dat je (bijvoorbeeld) je recht op schadevergoeding verliest. Klagers hebben wel degelijk nood dus.

  Klachtplicht in de wet

  In de wet staat dat degene die een gebrekkige prestatie ontvangt, binnen ‘bekwame tijd’ moet klagen. Doet hij dat niet, dan vervallen zijn bevoegdheden. Onder prestatie vallen niet alleen geleverde producten, maar ook geleverde diensten. De klachtplicht omvat (logischerwijs) ook een onderzoeksplicht. Als je een product of dienst geleverd krijgt moet je met ‘bekwame spoed’ onderzoeken of datgene wat je geleverd krijgt, overeenkomt met wat je hebt afgesproken. En als dat niet zo is, moet je dat -ook zo spoedig mogelijk- melden.

  Klachttermijn

  Wat er onder ‘bekwame tijd’ moet worden verstaan, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Je mag de tijd nemen om het gebrek te onderzoeken. Naarmate het onderzoek ingewikkelder is, zal de termijn waarbinnen je gelegenheid hebt om te klagen langer zijn. Is het gebrek makkelijk te ontdekken/duidelijk zichtbaar, dan is die termijn uiteraard korter. Een vaste termijn is daarom niet te geven.

  Wat in dit verband ook een rol speelt, is het belang van de schuldenaar. Degene tot wie de klacht gericht is dus. Hij moet in staat worden gesteld de schadelijke gevolgen van de gestelde tekortkoming te beperken. Als er teveel tijd is verstreken, lukt dat soms niet meer. De schuldenaar wordt dan benadeeld. Als de conclusie is dat dit komt door een te late melding van de klager, dan komt dit voor rekening van de klager. Zijn rechten vervallen dan.

  Onderzoeksplicht

  Ook voor (de termijn van) de onderzoeksplicht geldt dat de omstandigheden van het geval bepalend zijn. Zo mag je er vanuit gaan dat een ter zake deskundige partij een gebrek sneller ontdekt dan de gemiddelde consument. En daarmee dat die deskundige partij minder tijd heeft om te klagen.

  Een voorbeeld: als je een auto verkoopt aan een garage, dan mag je ervan uitgaan dat een eventueel gebrek aan die auto sneller wordt ontdekt door de garage, dan wanneer je de auto aan een consument verkoopt. De deskundige partij heeft dus minder tijd om te klagen voordat zijn rechten vervallen dan de consument.

  Verval van rechten

  Verval van rechten wil zoveel zeggen als dat de klager geen beroep meer kan doen op het gebrek in de prestatie. In de praktijk kan dit tot gevolg hebben dat je A. schade hebt geleden door het gebrek, maar B. geen recht hebt op schadevergoeding omdat je niet tijdig hebt geklaagd. Daarmee staat het belang van tijdig klagen vast.

  Omdat het verval van rechten een zware sanctie is, is de rechter in het algemeen terughoudend met concluderen dat er niet tijdig geklaagd is. Er moet wel ook vast staan dat de schuldenaar door het verstrijken van de tijd daadwerkelijk benadeeld is, zo bleek ook weer uit een vorig week gepubliceerde uitspraak van het Gerechtshof ’s Hertgenbosch. Is de schuldenaar daardoor niet benadeeld, dan kun je aannemen dat er (toch) tijdig geklaagd is.

  Klachttermijn in algemene voorwaarden

  Ben je leverancier en wil je graag duidelijkheid over de klachttermijn? Dan kun je in je algemene voorwaarden een bepaling daarover op te nemen. Zo kun je bijvoorbeeld opnemen dat kopers of opdrachtgevers bij ontevredenheid over het geleverde product of de geleverde dienst, binnen een bepaalde tijd na de levering moeten klagen. En dat vorderingsrechten vervallen als er niet op tijd geklaagd wordt. Hoewel deze constructie niet onder alle omstandigheden waterdicht is, biedt de afspraak -bij discussies daarover- wel degelijk een handvat. Ik adviseer daarom om dit op te nemen in je algemene voorwaarden.

  Tot slot

  Heb jij een klacht aan je broek gekregen, maar vind je dat dat niet tijdig daarover is geklaagd, waardoor je in je verdedigingsbelang bent geschaad? Dan moet je in een eventuele procedure uitdrukkelijk een beroep daarop doen. De rechter mag niet ambtshalve (uit zichzelf) oordelen dat er niet of niet tijdig geprotesteerd is!

  Als je vragen hebt over de klachtplicht of het opnemen van een klachttermijn in je algemene voorwaarde, laat het ons dan weten. We beantwoorden je vragen graag. Je kunt Esther bereiken op 06 28 09 09 66 of Judith op 06 29 03 06 15. Een mailtje sturen naar esther@doenlegal.nl of judith@doenlegal.nl kan natuurlijk ook!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Klanten die Doen