• 21 aug

  2017

  ZoMerlot, klare wijn?

  Deze week was de rechtszaal het toneel van een strijd tussen Wijnimporteur LFE uit Maartensdijk en de bekende wijnmaker en tv-persoonlijkheid Ilja Gort. Gort exploiteert al jaren onder het merk ‘la Tulipe‘ wijnen. Deze worden onder meer door Albert HeijnĀ  verkocht.

  In november 2016 heeft LFE het woordmerk Summer-lot geregistreerd in klasse 33, wijnen. Inmiddels is het merk ingeschreven. LFE heeft dit merk nog niet gebruikt, maar dat is niet erg. Daar heeft zij nog 4,5 jaar de tijd voor. Gort daarentegen heeft deze zomer wijnen geproduceerd onder de naam ‘La Tulipe ZoMerlot’. Deze wijn wordt sinds deze zomer verkocht, in ieder geval in de Albert Heijn.

  LFE heeft hier bezwaar tegen. Zij is een kort geding gestart om het gebruik van het woord ZoMerlot te laten verbieden.

  De vraag die de rechter nu moet beantwoorden is of de aanduiding (La Tulipe) ZoMerlot te veel op Sum-merlot lijkt.

  Hoewel de rechter pas op 30 augustus uitspraak doet, lijkt het er mijns inziens op dat de vorderingen zullen worden toegewezen. Bij een merkinbreuk kijkt een rechter of de merken qua klank (auditief) en uiterlijk (visueel) op elkaar lijken. ook onderzoekt hij of deze begripsmatig overeenstemmen; of ze dezelfde betekenis hebben. Dat is naar mijn mening zeker het geval.

  Dat gegeven in combinatie met het feit dat het merk ZoMerlot wordt gebruikt precies die producten waarvoor LFE het merk heeft geregistreerd, leidt tot de conclusie dat er hier geen sprake is van een storm in een glas wijn zoals de advocaten van Gort stellen. Er zal veel eerder klare wijn geschonkenĀ  worden in de vorm van een vonnis waarbij het merk van Gort zal worden verboden.

  Voor meer informatie over merken of merkrecht kun je hier meer lezen of bel met Bert-Jan op 06-28090955

Klanten die Doen