• 8 okt

  2019

  Merkregistratie van MasterCard, niet zo zwart-wit!

  Je kunt je naam of logo als merk registreren. Dit kan bij het BOIP (voor de Benelux) of het EUIPO (voor de Europese Unie). Met een merkregistratie krijg je een exclusief recht op het gebruik van je merk. Daarmee kun je optreden tegen inbreuk op je merk. Om je merkregistratie te behouden, moet een geregistreerd merk wel onderscheidend zijn. De zwart-witte cirkels (hierna: ‘de Cirkels‘) die MasterCard als merk registreerde, voldeden hier niet aan. Het merk is daarom nietig verklaard.

  Merkregistratie

  Iedere creditcardhouder zal een creditcard met daarop rood-gele cirkels herkennen als eentje van MasterCard. In 2012 registreerde MasterCard bij het EUIPO, naast de rood-gele cirkels, eenzelfde merk, maar dan in zwart-wit. Kennelijk met als doel de merkbescherming op te rekken tot ieder gebruik van twee overlappende cirkels. Ongeacht de kleuren.

  Nietigheidsprocedure

  Een Pools bedrijf dat ook creditcards uitgeeft (hierna: ‘Bedrijf‘) was niet zo blij met de registratie van de Cirkels. Het Bedrijf gebruikt namelijk ook twee overlappende zwart-witte cirkels in haar merk en wilde daarin niet belemmerd worden door MasterCard. Het Bedrijf spande daarom een nietigheidsprocedure aan bij het EUIPO. Daarin stelde zij dat de Cirkels op zichzelf onvoldoende onderscheidend (te basaal) waren om als merk te dienen. Ook hadden de Cirkels niet alsnog onderscheidend vermogen gekregen door bekendheid bij het publiek (‘inburgering’).

  EUIPO: nietige merkregistratie

  MasterCard stelde alles in het werk om te bewijzen dat de Cirkels wel ingeburgerd waren. Ondanks de overvloed aan bewijs, was het EUIPO het toch met het Bedrijf eens. Het oordeelde dat de merkregistratie van MasterCard te basaal is. Het zijn namelijk gewoon twee elkaar overlappende cirkels in zwart-wit. En daarmee miste het het voor het merkenrecht vereiste onderscheidend vermogen. Het bewijs dat MasterCard aandroeg, ging niet over de twee overlappende cirkels waar het in de procedure om ging. Het EUIPO verklaarde de merkregistratie van de Cirkels daarom nietig. MasterCard kan nog in hoger beroep. Om daarin te slagen, zal ze meer specifiek moeten aantonen dat het publiek de Cirkels als merk herkent.

  Wil jij meer weten over merkregistratie of intellectuele eigendomsrechten? Op onze site publiceren we regelmatig blogs over deze en andere juridische onderwerpen. En natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen. We helpen je graag!

Klanten die Doen