• 5 sep

  2019

  Machtsmisbruik positie?

  Gisteren is bekend geworden dat meer dan de helft van de staten in de Verenigde Staten van plan is een mededingingsonderzoek te starten naar Google vanwege machtsmisbruik. Niet alleen Google is onderwerp van onderzoek, maar ook Amazon, Apple en Facebook wacht eenzelfde lot. Eerder dit jaar kreeg Google om dezelfde reden nog een boete van 1,49 miljard euro opgelegd door de Europese Commissie. En dit was niet de eerste boete voor Google.

  Maar wanneer is er sprake van machtsmisbruik? En is dat alleen iets waar grote (tech)bedrijven mee te maken hebben, of kunnen minder grote ondernemingen zich hier ook schuldig aan maken.

  In de mededingingswetgeving is het verbod op machtsmisbruik geregeld. Volgens deze wetgeving mag een onderneming geen misbruik maken van haar economische machtspositie. Het hebben van een economische machtspositie op zich is dus niet verboden, alleen het maken van misbruik daarvan. In Nederland houdt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toezicht op naleving. De ACM mag bij een overtreding boetes en/of verplichtingen opleggen.

  Economische machtspositie

  De beantwoording van de vraag of een onderneming een economische machtspositie heeft, wordt bepaald door het marktaandeel van die onderneming op de relevante markt waarop de onderneming actief is. Als je (ongeveer) weet wat de relevante markt is kun je het marktaandeel van de onderneming op die markt bepalen.

  Als er dan sprake is van een marktaandeel van 50% of meer, dan gaat de ACM ervan uit dat sprake is van een economische machtspositie. Een onderneming zal moeten bewijzen dat niet zo is. Maar als sprake is van een marktaandeel tot 50% dan zijn andere factoren van belang om vast te stellen of er sprake is van een economische machtspositie. Dan is van belang of de onderneming in belangrijke mate onafhankelijk van andere ondernemingen in de markt kan opereren. Zijn er geen concurrenten of zijn deze heel klein? En is het voor nieuwkomers niet makkelijk is om de markt te betreden en hoeft geen rekening te worden gehouden met afnemers of leveranciers? Dan is waarschijnlijk sprake van een economische machtspositie. Maar let op; het hebben van een economische machtspositie wordt dus niet bepaald door de grootte van de onderneming en de financiële resultaten van die onderneming. Oftewel met een relatief kleine onderneming op een nichemarkt, kan toch sprake zijn van een economische machtspositie.

  Wat is machtsmisbruik?

  Pas als je tot de conclusie bent gekomen dat sprake is van een economische machtspositie, kun je beoordelen of hier misbruik van wordt gemaakt. Van het maken van misbruik is al snel sprake. Voorbeelden zijn het rekenen van te hoge prijzen voor producten of diensten of juist van roofprijzen of onredelijke contractvoorwaarden, het verplichten van de klant om bij aankoop van het ene product ook een ander product te kopen of het weigeren om bepaalde bedrijven producten te verkopen. Het maken van misbruik is in ieder geval een eenzijdige handeling: de onderneming bepaalt zelf of zij iets juist wel of niet doet.

  En toen

  Google wordt deze keer onderworpen aan een onderzoek naar concurrentieverstoring op de markt van internetplatforms, social media en webwinkeldiensten. Het onderzoek moet aantonen “of en hoe toonaangevende online platforms hun marktpositie hebben bereikt en of die zich bezighouden met praktijken die de concurrentie hebben beperkt, innovatie hebben belemmerd of anderszins klanten hebben benadeeld”.

  Voor Google is het onderzoek niets nieuws; alleen in Europa heeft het bedrijf voor al meer dan 8 miljard euro boetes opgelegd gekregen. Maar waarschijnlijk blijft het hier voor Google en andere bedrijven niet bij. Er zullen meer bedrijven onderzocht worden. En dit zal niet alleen in het buitenland zijn maar ook de Europese Commissie en de ACM zijn waakzaam en zullen een onderzoek instellen als zij weer aanwijzingen voor machtsmisbruik zien.

  Wil je meer weten over dit onderwerp neem dan contact op met één van ons.

Klanten die Doen