• 28 aug

  2019

  Misleiden van consument kan veel geld kosten

  Afgelopen week heeft de ACM (de toezichthouder op onder meer het gebied van consumentenrecht) 3 boetes opgelegd in verband met misleiding van consumenten. De ACM heeft de boetes van in totaal 1.000.000 euro opgelegd aan Keukencentrum Mandemakers, Brugman en Keukenconcurrent.

  Waarom misleiding?

  De drie organisaties (die tot 1 concern behoren) hadden een actie bedacht voor de verkoop van keukens op beurzen. In de periode tussen 2015 en 2017 stonden alle drie de partijen op diverse beurzen met deze actie. De actie hield in dat potentiële kopers een speciale beurskorting konden krijgen (niet heel origineel, dat geef ik toe).  Om in aanmerking te komen voor die beurskorting moest de consument een formulier invullen en ondertekenen. Op het formulier kon de consument aangeven in welke keuken hij interesse had. Maar volgens de ACM wekte dit formulier – onterecht – de indruk dat de consument ook verplicht was een keuken te kopen. Zo stond in het formulier dat het om een koopovereenkomst ging, werd er een prijs genoemd en waren de betalingsvoorwaarden vermeld. Ook werden de algemene voorwaarden van de keukenwinkel van toepassing verklaard en stond in het document dat de consument 30% moest betalen als hij afzag van de koop. De ACM is van mening dat alles erop was gericht om de consument de indruk te geven dat deze een keuken had gekocht. Terwijl, volgens de ACM de consument geen enkele verplichting had richting het keukenbedrijf en deze alleen een niet bindend aanbod had gedaan.

  En toen…

  De consument misleiden mag niet, dat is een zgn. oneerlijke handelspraktijk en dat is verboden. De ACM is daarom op onderzoek uitgegaan. Dat onderzoek verliep vrij lastig omdat, volgens de ACM, zij geen vragen mocht stellen aan beursmedewerkers van twee keukenbedrijven. Hiermee belemmerden die keukenbedrijven het onderzoek. Gevolg: een verhoging van hun boete met 50%.

  Tot slot

  Helaas is deze manier van verkopen niet nieuw en komt het ook regelmatig voor. Uit eigen ervaring weet ik dat je stevig in je schoenen moet staan wil je niet onder de druk van sommige (keuken)verkopers bezwijken. Ik ben van mening dat het goed is als deze partijen tegengas krijgen. De ACM is daar de aangewezen organisatie voor. Alhoewel het in dit voorbeeld redelijk duidelijk lijkt dat sprake is van het misleiden van een consument, is dat in lang niet alle gevallen zo duidelijk. Dat geldt ook voor oneerlijke handelspraktijken.

  Vraag jij je wel eens af of de manier waarop je je product of dienst verkoopt aan alle vereisten voldoet of wil je meer weten over de bevoegdheden van de ACM? Neem dan gerust contact op met één van ons.

Klanten die Doen