• 13 mrt

  2009

  Nieuwe regels voor internationale contracten

  Handelt uw franchiseketen zowel binnen als buiten de Nederlandse landsgrenzen? Hebt u plannen om internationaal te expanderen? Bent u bekend met de wettelijke regels die in dat buitenland gelden? Of bent u de mening toegedaan dat u daarmee niet van doen heeft, omdat op uw overeenkomst het Nederlandse recht van toepassing is?

  Sinds kort gelden er nieuwe regels voor de vraag welk rechtsstelsel van toepassing is op internationale overeenkomsten. Het “EVO-verdrag” is vervangen door de “ Verordening inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst” (Rome I). Rome I is van toepassing op overeenkomsten die gesloten zijn na 17 december 2009. Wat zijn de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie?

  Als partijen geen rechtkeuze zijn overeengekomen
   Het EVO bepaalde, dat als partijen geen rechtskeuze waren overeengekomen, op de overeenkomst het recht van toepassing was van het land waarmee de overeenkomst het nauwst verbonden was, daar waar de meest kenmerkende prestatie werd verricht. In franchiserelaties is dat het land waar de franchisegever gevestigd is.

  Rome I doet het anders. De franchiseovereenkomst wordt beheerst door het recht van het land waar de franchisenemer zijn verblijfplaats heeft.

  Als partijen wel een rechtskeuze zijn overeengekomen
  Uitgangspunt is en blijft contractsvrijheid. Meestal spreken partijen dan ook onderling af welk recht op hun relatie van toepassing is. Dat kan. Men moet er alleen voor waken, dat een dergelijk afspraak uitdrukkelijk en liefst schriftelijk wordt overeengekomen.

  Bovendien geldt dat partijen de dwingendrechtelijke regels van het land van de gekozen bevoegde rechter niet kunnen uitsluiten. Zo geldt bijvoorbeeld als dwingendrechtelijke regel in België, dat een franchisegever zijn franchisenemer 30 dagen voorafgaand aan het sluiten van een franchisecontract bepaalde informatie moet verschaffen op straffe van nietigheid van de overeenkomst.

  Advies
  Als franchisegever doet u er verstandig aan om in uw franchiseovereenkomst vast te leggen welk recht u op de overeenkomst wilt toepassen, bijvoorbeeld het recht van uw eigen vestigingsland. Indien u dit nalaat, wordt u geconfronteerd met de wetgeving van het land van uw franchisenemer. Ook is het verstandig om op voorhand informatie in te winnen over de dwingendrechtelijke regels in het land van de franchisenemer. Hiermee voorkomt u onaangename verrassingen, zoals een nietige franchiseovereenkomst in België.

  Als franchisenemer hoeft u niet klakkeloos in te stemmen met een door de franchisegever voorgestelde rechtskeuze. U doet wellicht afstand van interessante rechten. Bedenkt u daarbij wel dat het recht van uw eigen land niet altijd het meest gunstige recht hoeft te zijn. Weet ook dat de combinatie van een beoordelend rechter met zijn eigen rechtsstelsel een prettige is.

Klanten die Doen