• 26 aug

  2019

  Nieuwsbrief versturen? Ja, dat mag!

  Regelmatig krijgen wij van onze klanten de vraag of zij op grond van de AVG nog wel een digitale nieuwsbrief (hierna: ‘de Nieuwsbrief’) mogen versturen. Dit omdat zij soms klachten krijgen van ontvangers van de Nieuwsbrief. Misschien is het jou ook wel eens overkomen. Maar onder de AVG mag je de Nieuwsbrief gewoon versturen. Er zijn wel een paar dingen waar je rekening mee moet houden.

  Nieuwsbrief versturen: klant of niet?

  Wil je de Nieuwsbrief versturen, dan moet je er even aan denken dat er een onderscheid is tussen geadresseerden die klant zijn en geadresseerden die geen klant zijn. Dit omdat de grondslag voor het versturen van de Nieuwsbrief anders is. En dat heeft weer consequenties voor je bedrijfsvoering.

  Klant

  Een klant is iemand die heeft betaald voor een door jouw geleverd(e) product of dienst. De Nieuwsbrief mag je aan de klant versturen. Dat mag je doen omdat je er als ondernemer een gerechtvaardigd belang bij hebt om je klanten te informeren over je producten of diensten.

  Geen klant

  Is er geen klant-relatie? Ook dan mag je de Nieuwsbrief versturen. Tenminste, als je daar toestemming voor hebt gekregen van de ontvanger. Zonder toestemming mag je aan niet-klanten namelijk geen Nieuwsbrief sturen.

  Vereisten toestemming

  Voor toestemming gelden bepaalde vereisten. Zo moet de toestemming specifiek gericht zijn op het versturen van de Nieuwsbrief. En ook moet je (op verzoek) kunnen aantonen dat je inderdaad toestemming hebt gekregen. Je kunt hier bijvoorbeeld aan voldoen door de gegeven toestemming te ‘loggen’.

  Mogelijkheid afmelden

  Iedere ontvanger van de Nieuwsbrief moet zich kunnen afmelden. Zowel de klant als de niet-klant. Bij voorkeur zonder dat daarbij een heel proces doorlopen moet worden. M.a.w: het afmelden moet makkelijk gaan. Een link in de Nieuwsbrief met daarin een afmeldmogelijkheid volstaat en is praktisch. Ook voor het gemak van je klant: je moet de afmeldmogelijkheid in elke Nieuwsbrief opnemen.

  Informeren

  Als je persoonsgegevens verwerkt, dan moet je degene van wie je persoonsgegevens verwerkt daarover informeren. Bijvoorbeeld in een privacyreglement. Omdat het versturen van de Nieuwsbrief ook een verwerking van persoonsgegevens is, moet je de ontvangers daarvan ook informeren. Bijvoorbeeld door in je privacyreglement op te nemen dat je emailadressen gebruikt voor het versturen van de Nieuwsbrief.

  Bedrijven

  Bovenstaande geldt ook als je de Nieuwsbrief naar (contactpersonen bij) bedrijven stuurt. Sommige bedrijven hebben een speciaal e-mailadres voor het ontvangen van reclame, bijvoorbeeld salesaanbiedingen@doenlegal.nl (dit is geen geldig e-mailadres, maar een voorbeeld). Als dat zo is, mag je de Nieuwsbrief ook zonder klantrelatie/ toestemming naar dat e-mailadres sturen.

  Heb je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, neem dan gerust contact met me op. Je kunt me bereiken via judith@doenlegal.nl of telefonisch via 06 29 03 06 15.

Klanten die Doen