• 16 jul

  2015

  OM mag telefoontaps delen

  Het mededingingsrecht regelt de verhouding tussen concurrenten en tussen leveranciers en afnemers. Hieronder valt ook het kartelverbod. Op grond daarvan is het bijvoorbeeld verboden afspraken te maken die de concurrentie kunnen beperken. De rechtbank heeft nu een belangrijke uitspraak gedaan die gevolgen heeft voor de opsporing en bewijsvorming tegen partijen die in strijd handelen met dit kartelverbod.

  Het OM (VROM-IOD) deed onderzoek naar bepaalde partijen voor overtreding van milieuwetgeving. Hiervoor maakte het OM gebruik van telefoontaps. Op grond van deze taps had het OM indicaties dat er verboden prijsafspraken waren gemaakt. Het OM heeft dan ook vervolgens de uitgewerkte telefoontaps en een deel van de geluidsopnamen aan de ACM (Autoriteit Consument & Markt) gegeven. De ACM heeft deze gegevens vervolgens gebruikt als bewijs in twee zaken. De betreffende bedrijven maakten hier bezwaar tegen.

  De rechtbank oordeelde dat het gebruik van de tapgegevens niet was toegestaan. Maar het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde anders. Het College heeft geoordeeld dat de tapgegevens wel zijn toegestaan.

  Kortom, gegevens die het OM op het spoort komt en die relevant zijn voor de toezichttaken van de ACM mag het OM delen met de ACM.

Klanten die Doen