• 17 mrt

  2015

  Omzetprognoses beperkt houdbaar

  Omzetprognoses zijn altijd een veelbesproken onderwerp in franchisezaken. Indien een samenwerking niet brengt wat een franchisenemer er zich van had voorgesteld, wordt door diezelfde franchisenemer al snel een beroep gedaan op de stelling dat er onjuiste omzetprognoses zouden zijn afgegeven. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft onlangs beslist dat onder omstandigheden de houdbaarheid van een dergelijk beroep beperkt is. Het betrof een procedure tussen de franchisegever IJssalon Lilly’s en een franchisenemer. DOEN Legal stond Lilly’s bij.

  Lilly’s is begin 2010 een overeenkomst aangegaan met een franchisenemer. voorafgaand aan de samenwerking heeft Lilly’s een prognose voor de omzet verstrekt. Na ruim anderhalf jaar heeft de franchisenemer voor het eerst geklaagd over de door Lilly’s verstrekte omzetprognose en zijn financiële situatie.

  Lilly’s heeft in haar franchiseovereenkomst diverse bepalingen opgenomen die standaard in alle franchiseovereenkomsten zijn opgenomen. Een van deze bepalingen is een zogenaamd vervalbeding. In dit vervalbeding is bepaald dat een vordering op grond van verstrekte omzetprognoses vervalt, indien deze vordering niet binnen één jaar na aanvang van de overeenkomst is ingesteld. Omdat de franchisenemer pas na anderhalf jaar heeft geklaagd, kon hij deze vordering volgens Lilly’s niet meer instellen.

  De franchisenemer heeft op haar beurt gesteld dat het vervalbeding weliswaar overeengekomen was, maar dat het onredelijk bezwarend is voor haar. Als dat het geval is, geldt deze voorwaarde niet tussen partijen.

  Het Hof oordeelt echter dat het beding helemaal niet onredelijk bezwarend is. Volgens het Hof had de franchisenemer bij een zorgvuldige monitoring van de bedrijfsgegevens binnen een jaar een voldoende duidelijk beeld kunnen verkrijgen van de verstrekte prognoses. Door zo lang te wachten, heeft de franchisenemer zijn recht verspeeld en kan hij geen beroep meer doen op de onjuistheid van de verstrekte omzetprognose en zijn vorderingen worden afgewezen.

Klanten die Doen