• 18 mrt

  2013

  Omzetprognoses: informatie achterhouden is nooit slim!

  Als franchisegever kun je maar beter nauwkeurig te werk gaan bij het maken en geven van omzetprognoses. Zorg er in ieder geval voor dat ze, als je prognoses geeft, zorgvuldig zijn opgesteld. Waar mensen werken, worden fouten gemaakt, dat weet iedereen. Maar die fouten kunnen je als franchisegever wel worden aangerekend en kunnen leiden tot de plicht om schade te vergoeden.

  Geen informatie geven, is niet de juiste oplossing, omdat ook het achterhouden van belangrijke informatie of het verzwijgen van relevante informatie als “fout” gezien kan worden, met eveneens een schadevergoedingsplicht als resultaat.

  Informatie vragen en geven

  Omzetprognoses spelen een rol bij het aangaan van een franchiseovereenkomst. Of het nu gaat om het instappen van een nieuwe franchisenemer in de keten, of om het overdragen van een bestaande vestiging, de kandidaat-franchisenemer informeert doorgaans wat hem te wachten staat. Hij heeft een onderzoeksplicht, net als bijvoorbeeld de koper van een huis. De resultaten van het onderzoek en dus ook de informatie die de franchisenemer krijgt, gebruikt hij als basis voor zijn ondernemingsplan en vaak ook voor het rondkrijgen van de financiering.

  Als franchisegever doe je mededelingen over wat je aanstaand franchisenemer te wachten staat. Die mededelingen variëren van, heel basaal, informatie over het aantal franchisenemers en de leeftijd van de keten, tot het afgeven van op maat gemaakte omzetprognoses. Het een is niet beter of slechter dan het ander, maar het is wel verstandig om een keuze te maken wat je aan informatie geeft, waarom en hoe je de informatie invult.

  Omzetprognoses

  Er bestaat geen plicht voor franchisegevers om omzetprognoses af te geven. Het melden van algemene, relevante informatie volstaat, althans in Nederland. Bovendien bevatten prognoses slechts toekomstverwachtingen en zijn ze daardoor naar hun aard onzeker. Zij geven nooit een garantie op het resultaat.

  Als je er als franchisegever voor kiest om omzetprognoses te verstrekken, dan is het wel belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan. Doe je dat niet, dan loopt je het risico dat je aansprakelijk bent voor de gevolgen van die onzorgvuldigheid.

  Mocht je denken dat je dit risico kunt ontlopen door geen garantie af te geven, dan heb je het mis. Geen garantie, wil nog niet zeggen dat je niet zorgvuldig te werk moet gaan of moet vertellen wat je weet. Geen garantie geven op de cijfers en het resultaat, helpt uiteraard wel bij het beperken van je risico.

  Een veel gehoorde route om het risico van aansprakelijkheid voor omzetprognoses te ontlopen, is om een deskundige in te schakelen die voor eigen risico prognoses opstelt en afgeeft. Mocht er dan iets mis gaan, dan is dit aan de deskundige te wijten en niet aan jou als franchisegever.

  Voorbeeldcasus

  Dat je daarmee niet altijd aansprakelijkheid ontloopt, laat de procedure tussen Biretco (Tweewielers) en één van haar ex-franchisenemers zien. Overigens een procedure waarbij ook twee andere franchisenemers klachten hadden over de getrouwheid van de verstrekte informatie. De deskundige die daar de omzetprognoses voor de aankoop van een winkel opstelde, schreef in zijn rapport:

  ‘Onze adviezen en prognoses worden naar beste weten en kunnen opgesteld, maar vormen geen garantie voor de toekomst: de factor ondernemerschap is uiteindelijk doorslaggevend; tevens kunnen onvoorzienbare omgevingsfactoren van invloed zijn op de resultaten.’

  Het rapport noemde als reden voor de verkoop van het filiaal, dat de fietsenwinkelketen door strategische beslissingen een aantal eigen winkels wilde afstoten. Het rapport vertelde echter niet, wat pas later bekend werd, dat Biretco zelf vond dat de keten niet winstgevend gemaakt kon worden.

  De betreffende franchisenemer exploiteerde de winkel ruim 6 jaar en staakte toen zijn onderneming vanwege de slechte resultaten. Hij vordert in de procedure een vergoeding van zijn franchisegever omdat hij die slechte resultaten nooit zou hebben gehad als de franchisegever geen misleidende informatie had afgegeven. Biretco verweert zich door te zeggen dat een deskundige de prognoses heeft opgesteld en dat er bovendien geen garantie is afgegeven.

  Toch oordeelt de rechter dat de franchisenemer recht heeft op een schadevergoeding. De franchisegever heeft onrechtmatig gehandeld door aan de deskundige onjuiste gegevens over de eigen exploitatie van de winkel te verstrekken, of door de winkelier niet op onjuistheden in het rapport te wijzen. Dit moet als ernstige fouten worden aangemerkt.

  Conclusie

  Het inschakelen van een deskundige voor het opstellen van omzetprognoses kan zinvol zijn, maar het kan nooit gebruikt worden om aansprakelijkheid te ontlopen. Informatie die je niet hebt, kun je niet geven, maar informatie die je wel hebt, kun je maar beter delen. Informatie achterhouden is in ieder geval nooit slim!

Klanten die Doen