• 16 apr

  2020

  Online platforms: binnenkort meer zekerheid voor bedrijven

  De platformeconomie

  Online platforms zijn niet meer weg te denken uit ons digitale straatbeeld. Bijna iedereen kent of gebruikt één of meerdere platforms. Ieder van deze platforms is anders van aard. Maar ze hebben één belangrijk ding gemeen. Ze brengen vraag en aanbod bij elkaar.

  Online platforms

  Level playing field

  Voor een groot deel van de online platforms, groot en klein, verandert er binnenkort het een en ander. Op 12 juli 2020 treedt namelijk de nieuwe Europese Verordening ‘Platform-to-Business (P2B)’ in werking. De nieuwe verordening heeft als doel om een eerlijker en meer gelijkwaardig ondernemingsklimaat in Europa te creëren. 

  De P2B verordening geldt voor alle online platforms die transacties tussen ondernemers en consumenten faciliteren. De transactie tussen de ondernemer en de consument zelf, hoeft niet via het platform plaats te vinden. Deze kan bijvoorbeeld ook via de website van de ondernemer lopen. Denk aan appstores, vergelijkingssites, reserveringsplatforms en online marktplaatsen waarop bedrijven producten of diensten aanbieden zoals maaltijden, hotelovernachtingen of kleding. Ook zoekmachines vallen onder de P2B Verordening. 

  Voor en na 12 juli 2020

  In de huidige situatie lopen bedrijven met enige regelmaat tegen problemen aan als zij handelen via een platform. Bijvoorbeeld als de onderneming zonder duidelijke reden van het platform wordt verwijderd. Of wanneer het bedrijf laag in de zoekresultaten staat, terwijl niet duidelijk is waarom. Vaak kan het bedrijf in die gevallen bovendien nergens met zijn klacht terecht. Om dit soort problemen het hoofd te bieden, worden er vanaf 12 juli 2020 nieuwe eisen gesteld aan online platforms. Deze eisen zijn voor heel Europa gelijk. 

  Wat verandert er voor online platforms? 

  Het gaat om de volgende eisen: 

  • De algemene voorwaarden die het platform richting bedrijven hanteert, moeten duidelijk en in begrijpelijke taal zijn geschreven. Op die manier is het voor een ondernemer duidelijk wat zijn rechten en plichten zijn. 
  • In de algemene voorwaarden moet het platform aangeven in welke situaties een bedrijf van het platform kan worden verwijderd. Op deze manier weet een ondernemer wat hij wel en wat hij niet mag doen. 
  • In de algemene voorwaarden moet het platform beschrijven wat de belangrijkste parameters zijn die de rangschikking op het platform bepalen. Zo weet het bedrijf waar het aan toe is, als het kiest voor dit platform. 
  • Als een platform een bedrijf beperkt in het verkopen van diens producten of diensten via andere kanalen, dan moet het platform hier de redenen voor noemen. Op die manier weet een ondernemer of en waarom hij dit soort beperkingen accepteert. 
  • Als het platform zowel eigen producten als producten van derden aanbiedt, dan moeten de algemene voorwaarden omschrijven in welke gevallen en op welke manier de eigen producten anders worden behandeld dan die van de ondernemers die actief zijn op het platform. Hierdoor weet een bedrijf vooraf waar het aan toe is. 
  • Het platform moet aangeven of en in hoeverre een ondernemer toegang heeft tot data die het platform verzamelt. Hierdoor weet een ondernemer of het platform een informatievoorsprong heeft en of hij zelf waardevolle informatie krijgt. 
  • Wanneer een platform de algemene voorwaarden wijzigt, moet het de ondernemer hiervan op de hoogte stellen. Hierna heeft de ondernemer een opzegtermijn van 15 dagen. Wijzigingen mogen ook niet met terugwerkende kracht ingaan. Hierdoor weet een ondernemer dat hij van zijn afspraken met het online platform af kan als hij de voorwaarden niet langer acceptabel vindt. 
  • Platforms moeten een intern klachtenafhandelingssysteem hebben. Dit houdt in dat een ondernemer bij het platform zelf terecht kan met eventuele klachten. 
  • Platforms wijzen externe bemiddelaars aan. Deze onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaars lossen geschillen tussen platforms en ondernemers buiten de rechter om op.

  Wat verandert er concreet voor ondernemers? 

  Ondernemers krijgen als het goed is meer duidelijkheid over de handelwijze van online platforms. Wordt een ondernemer bijvoorbeeld geschorst of verwijderd van het platform, dan moet het platform dit 30 dagen van tevoren melden en de redenen voor dit besluit opgeven. Deze redenen moeten bovendien vooraf bekend zijn bij de ondernemer, zodat hij weet waar hij aan toe is voordat hij actief wordt op het platform. Nu maar hopen dat alle online platforms klaar zijn voor juli 2020. 

  Aanverwante blogs

  Er bestaan veel verschillende soorten online platformen. Voor ieder van hen geldt een specifiek wettelijk regime. Wil je hier meer over weten lees dan ons blog: “Online platform; wat is jouw kleur?

  Wil je meer weten over de handel via online platforms of jouw positie ten opzichte van zo’n platform, bel dan een van onze advocaten. Wij helpen je graag verder. 

Klanten die Doen